Психологічні особливості формування адекватної самооцінки шляхом соціально-психологічного тренінгу

Автор: Арутюнян Ельвіра Артурівна Постановка проблеми. Період юності відкриває перед молодою особистістю широкий спектр соціальних зв’язків, емоційно-чуттєвих стосунків, які вже набувають, у порівнянні з попереднім бурхливим періодом підліткового віку, більш стійких...