Зміни до Закону України «Про вищу освіту» врегулюють деякі питання організації та діяльності НАЗЯВО

Зміни до Закону України «Про вищу освіту» врегулюють деякі питання організації та діяльності НАЗЯВО

Так, зміни та доповнення до статей 12, 17 та 19 Закону України «Про вищу освіту» сприятимуть врегулюванню деяких питань щодо організації та діяльності Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти. Метою законопроекту № 2280а є створення правових умов...