Розробка уроку “Електиричі явища”

Автор: Гринько Ірина Миколаївна навчальна: поглибити, узагальнити і закріпити знання учнів за темою «Електричні  явища»; продовжити формування вмінь розв’язувати задачі різного типу: розрахункові, якісні, експериментальні; вчити учнів застосовувати знання для...