Теоретичні основи застосування технології різнорівневого навчання на уроках в початковій школі

Автор: Забавляєва Тетяна Анатоліївна Сучасна педагогіка характеризується переосмисленням й зміною багатьох поглядів і підходів, відмовою від деяких усталених традицій та стереотипів. Сьогодення потребує від педагога – практика високого професіоналізму, володіння...