Рукопис “Використання міжпредметних та внутрішньопредметних зв’язків при викладанні технічної механіки (на прикладі оглядової лекції-візуалізації на тему “Практичні розрахунки на зріз та зминання”)

Автор: Мікаілова Маргарита Леонидівна Методи активізації навчальної діяльності: – частково науково-пошукові; – проблемні; – смислювальні; – мотиваційні За методами управління навчальною роботою: – навчальна робота під керівництвом...