Рукопис: “Досвід застосування бально-рейтингової системи оцінки знань при організації курсового проектування з дисципліни Технічна механніка (модуль Деталі машин)”

Автор: Мікаілова Маргарита Леонидівна Кожна навчальна дисципліна уявляє собою цілісну і відносно самостійну систему наукових знань, об`єднаних спільністю організаційних і методологічних прийомів, котрі мають свою форму контролю знань студентів у вигляді заліків,...