Естетична година спілкування «Мода. Стиль. Краса»

Автор: Черниш Людмила Яківна Мета: Формування ключових компетентностей: -загальнокультурні: опановувати моделі толерантної поведінки; -соціальні: формувати вміння висловлювати власні думки, робити висновки; -здоров’язберігаючі: формувати навички рухової активності;...