Le Françe, №11, жовтень 2014

Sommaire: Chers collègues! Actualiès. Галина Подколізна. Компетентнісний підхід до вивчення іноземної мови. Joyeux Noёl Comptines et chansons de Noёl. Інна Макарець. “Fètes et jours fèriès à travers l’annèe”. За підручником Ю. Клименка...