• Початок 11.02.14
 • Кінцевий термін прийому робіт 01.09.14
 • Конкурс завершується 01.10.14
ОРГАНІЗАТОРИ ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ (ДАЛІКонкурс)

 • Асоціація «Відроджені гімназії України»;
 • Всеукраїнський журнал «Директор школи. Шкільний світ».

Конкурс спрямовано на розвиток творчої діяльності педагогічних колек­тивів із метою оновлення змісту освіти, поширеннядосвіду роботи найкращих загально­освітніх закладів України, підвищення професійної майстерності педаго­гіч­них працівників,підтримку інноваційних розробок і технологій утвердження пріоритетів освіти, піднесення іміджу вчителя в українськомусуспільстві.

 

ГОЛОВНІ ЗАВДАННЯ КОНКУРСУ:

 • виявлення творчих педагогічних колективів загальноосвітніх закладів України;
 • поширення позитивного й успішного досвіду роботи педагогічних колективів;
 • публічне визнання внеску школи в розбудову української держави;
 • привернення уваги громадськості, батьків, представників бізнесу до проблем сучасної школи.

 

1. Учасники Конкурсу

1.1. У Конкурсі можуть брати участь загальноосвітні заклади АР Крим, областей України, м. Києва, м. Севастополя незалежновід форм власності та їхньої організаційно-правової форми.

1.2. Рішення про участь у Конкурсі приймає педагогічна рада колективу загальноосвітнього закладу.

1.3. Основні принципи організації Конкурсу:

 • добровільність;
 • відкритість;
 • об’єктивність;
 • рівність можливостей усіх учасників.

1.4. Інформація про умови Конкурсу, його перебіг і підсумок розміщується на офіційному сайті видавництва «Шкільний світ» www.osvitaua.com і сайті Асоціації «Відроджені гімназії України».

 

2. Умови та термін проведення Конкурсу

2.1. Конкурс проводиться з 01 січня до 01 жовтня 2014 р.

2.2. Обов’язкова передплата за одним із запропонованих індексів (додаток 1) на будь-які шість місяців 2014 р. Копіяабонемента про передплату одного з індексів надсилається до редакції із заявкою-анкетою (додаток 2) та заявою на друкматеріалів (додаток 3).

2.3. Сплата організаційного внеску в розмірі 300 грн (рахунок буде надіслано після отримання заявки-анкети з копією абонементапро передплату).

2.4. До оргкомітету подаються також:

 • рішення педагогічної ради загальноосвітнього закладу про участь у Конкурсі;
 • творчий портрет директора школи.

2.5. Учасник Конкурсу має право на своєчасну й повну інформацію про всі конкурсні заходи та об’єктивне оцінювання наданихматеріалів.

2.6. Учасник повинен дотримуватися регламенту Конкурсу.

2.7. Матеріали, надані на Конкурс, не рецензуються й не повертаються. Матеріали, подані після вказаного терміну або які невідповідають вимогам, у Конкурсі не беруть участі та автору не повертаються.

2.8. До 01 липня учасники надсилають до оргкомітету конкурсні матеріали згідно із запропонованими номінаціями (додаток 4).

2.9. До 01 жовтня оргкомітет підбиває підсумки Конкурсу та готує до друку книгу «Школа XXI століття».

 

3. Оргкомітет Конкурсу

3.1. Для організації та проведення Конкурсу організатори створюють оргкомітет.

3.2. Оргкомітет:

 • забезпечує публікацію в ЗМІ повідомлення про оголошення Конкурсу;
 • інформує про Конкурс заклади управління освітою, освітні неурядові організації та громадськість;
 • приймає матеріали кандидатів на участь у Конкурсі;
 • визначає вимоги до оформлення представлених на Конкурс матеріалів;
 • визначає порядок, форму, місце та дату проведення урочистої церемонії нагородження переможців Конкурсу;
 • залучає спонсорів для проведення окремих заходів Конкурсу.

3.3. Склад оргкомітету затверджується спільним рішенням організаторів.

3.4. Рішення оргкомітету вважається прийнятим, якщо за нього проголо­су­вала більша частина його членів. Рішення оргкомітету оформлюється протоколом, який підписують усі присутні члени оргкомітету.

3.5. Виконання організаційного забезпечення Конкурсу: прийом матеріалів, підготовка їх до розгляду оргкомітетом, а також вирішення інших організаційних питань забезпечуються робочою групою, створеною оргкомітетом.

 

4. Зміст Конкурсу

Проведення Конкурсу передбачає аналіз та оцінку:

 • якості освітнього процесу;
 • умов для професійного зростання вчителя;
 • досягнень учнівського та педагогічного колективів в освітньому процесі;
 • упровадження інноваційних технологій, що ефективно впливають на виховання, розвиток, соціальну адаптацію учнів, захист їхніх прав і законних інтересів;
 • умов для організації освітнього процесу;
 • ролі загальноосвітнього закладу в професійній спільноті на місцевому, регіональному та загальнодержавному рівнях.

 

5. Експертна комісія

5.1. Для проведення експертизи матеріалів, що надійшли на Конкурс, і здійснення роботи з визначення переможців Конкурсу оргкомітет створює експертну комісію. Склад експертної комісії затверджують організатори.

5.2. Членами експертної комісії можуть бути представники Міністерства освіти і науки України, інших органів виконавчої влади, Академії педагогічних наук України, інших наукових установ, закладів освіти і громадських організацій, педагогічної преси.

5.3. Рішення експертної комісії приймається на засіданні більшістю голосів й оформлюється протоколом, який підписують усі присутні члени комісії.

 

6. Вимоги до оформлення та подачі робіт

6.1. Конкурсні матеріали мають відображати:

 • обґрунтування проблеми діяльності ЗНЗ;
 • визначення напрямів і способів вирішення проблеми;
 • шляхи досягнення очікуваних результатів.

6.2. До оргкомітету також можуть подаватися:

 • концепція розвитку загальноосвітнього закладу та хід її реалізації;
 • методичні матеріали, розробки уроків, позакласних заходів;
 • добірка публікацій у ЗМІ про діяльність загальноосвітнього закладу;
 • творчі роботи учнів;
 • творчі роботи педагогічних працівників;
 • фотографії.

6.3. На Конкурс приймаються матеріали, відправлені не пізніше 01 липня 2014 р. (за поштовим штемпелем).

6.4. Матеріали, які надаються на Конкурс, мають бути представлені у двох примірниках:

 • на паперовому носії;
 • у електронному вигляді — на диску або надіслані електронною поштою (у файлі, відправленому на e-mail редакції); файли приймаються у форматі MS Word (зверніть увагу, назва файла має закінчуватися розширенням .doc або .docx; гарнітура тексту — Times New Roman; кегль — 14; міжрядковий інтервал — 1,5).

6.5. Оргкомітет залишає за собою право використовувати матеріали, представлені на Конкурс, для публікації їх у видавництві «Шкільний світ».

 

7. Підбиття підсумків і нагородження переможців

7.1. Підсумки Конкурсу підбиваються до 01 жовтня 2014 р.

7.2. Переможці Конкурсу будуть запрошені до участі в урочистій церемонії, яка відбудеться в м. Києві в листопаді 2014 р.

Додаток 1

Передплатні індекси на вибір

95538 — журнал «Директор школи. Шкільний світ»;

49541 — журнал «Директор школи. Шкільний світ» + «Директор школи. Бібліотека»;

49557 — «Комплект для адміністрації школи. Шкільний світ», до складу якого входять видання «Директор школи. Шкільний світ», «Директор школи. Бібліотека», «Школа», «Завуч. Бібліотека»;

49556 — комплект «Управління закладом освіти. Шкільний світ», до складу якого входять газета «Управління освітою» + журнал «Директор школи. Шкільний світ» + комплект «Директор школи. Бібліотека» + газета «Директор школи»;

96502 — журнал «Директор школи. Шкільний світ» + газета «Директор школи».

 

Додаток 2

Заявка-анкета учасника конкурсу

«Школа ХХІ століття»

Конкурсна номінація____________________________________________

Повна назва навчального закладу:__________________________

Тип навчального закладу:________________________________________

Форма власності:________________________________________________

Директор (ПІБ):_________________________________________________

Адреса(вкажіть індекс):_________________________________________

Область:________________________________________________________

Телефон (із кодом МТЗ):___________________________________________

E-mail адреса:____________________________________________________

Веб-сторінка школи:______________________________________________

Кількість учнів:__________________________________________________

Кількість класів:__________________________________________________

Кількість учителів:________________________________________________

із них мають кваліфікаційну категорію:

вищу ______________

І __________________

II__________________

спеціаліст__________

Кількість книг у бібліотечному фонді (зокрема підручників): ____________

Кількість найменувань періодичних видань:__________

Кількість комп’ютерів у закладі: __________

Кількість програмних комп’ютерних засобів навчання, які викорис­то­вують­ся в навчальному процесі: _________

У закладі є (додатково) _______________________

Додаткова інформація про навчальний заклад: ____________________

 

Додаток 3

Заява на друк матеріалів

(див. на сайті видавництва «Шкільний світ»)

 

Додаток 4

Номінації Всеукраїнського конкурсу«ШКОЛА XXI СТОЛІТТЯ»

(номінацію визначає педагогічний колектив закладу)

1. Школа педагогічного пошуку

 • Інноваційні проекти, розроблені та реалізовані педагогами школи.
 • Експериментальна й інноваційна діяльність.
 • Нові зразки педагогічної практики.
 • Нові освітні програми, загальні та конкретизовані методики організації освітнього процесу й процесу управління школою.
 • Участь учнів і батьків у процесі визначення пріоритетних напрямів педагогічного пошуку.

2. Школа сучасних освітніх технологій

 • Оснащення освітнього процесу та процесу управління школою сучасними технологіями.
 • Використання закладами підвищення кваліфікації працівників освіти та іншими школами освітніх технологій, розроблених педагогами навчального закладу.
 • Інформатизація освітнього процесу та процесу управління школою.
 • Оновлення традиційних форм організації освітнього процесу та процесу управління школою за допомогою їх технологізації. Управлінські інноваційні технології.
 • Внутрішній контроль у системі освіти.
 • Технологізація управлінської діяльності керівника ЗНЗ.
 • Формування організаційних структур управління ЗНЗ.
 • Система планування діяльності закладу освіти.
 • Вирішення науково-методичної проблеми.
 • Управління інвестиційною діяльністю ЗНЗ.

3. Школа соціального партнерства

 • Досвід формування державно-громадської системи управління школою.
 • Технології соціалізації учнів.
 • Діяльнісна основа формування в учнів досвіду соціальних відносин.
 • Ступінь залучення учнів до процесу управління школою та прийняття рішень.
 • Програми й проекти соціального партнерства школи з органами влади, ВНЗ, наукою, культурою, бізнесом, громадськими організаціями.
 • Участь школи в розробці регіональної державної соціальної політики в інтересах дітей.
 • Формування дитячо-дорослих коаліцій, що забезпечують реалізацію прав дітей.
 • Участь школи в розвитку місцевої та регіональної освітніх систем.
 • Інклюзивне навчання учнів.

4. Школа громадянського становлення

 • Технології соціалізації учнів.
 • Діяльнісна основа формування в учнів досвіду соціальних відносин.
 • Ступінь залучення учнів до процесів розробки й реалізації соціальних проектів.
 • Формування ціннісних установок, що забезпечують адаптацію учнів до нового середовища, мобільність у мінливих умовах і відповідальність за соціальні дії.
 • Ступінь залучення органів учнівського самоврядування до системи управління школою.
 • Технології формування етнічної та державної ідентифікації особистості, громадянської самосвідомості.
 • Виховання національної культури.
 • Забезпечення діалогу культур.
 • Оптимізація змісту освіти, використання потенціалу додаткової освіти з метою реалізації його етнокультурного компонента й формування громадянської свідомості.

5. Школа — соціокультурний центр села

 • Школа — суб’єкт соціального, політичного й економічного життя села.
 • Дослідницька діяльність учнів як ресурс відтворення історії села і його професійно-ремісницької культури.
 • Участь школи у визначенні пріоритетів розвитку села.
 • Дитячо-дорослі соціальні проекти, спрямовані на вирішення проблем сільської громади.
 • Програми й проекти соціального партнерства школи з органами влади, ВНЗ, наукою, культурою, бізнесом, громадськими організаціями.
 • Інформатизація школи. Дистанційна освіта як ресурс розвитку культурного життя села.
 • Використання потенціалу додаткової освіти.

6. Школа професійного зростання

 • Технології професійного самовизначення.
 • Забезпечення умов для діагностики адекватності здібностей учнів їхнім професійним намірам.
 • Профільне навчання як можливість здобуття освіти, адекватної професійному вибору учнів.
 • Програми й проекти соціального партнерства школи з органами влади, ВНЗ, наукою, культурою, бізнесом, громадськими організаціями.

7. Школа успіху

 • Сформованість концепції успішності учнів і педагогів.
 • Стратегія і тактика створення ситуацій успіху.
 • Проектна й дослідницька діяльність учнів.
 • Створення коаліцій, що забезпечують розвиток здібностей професійно-творчої комунікації.
 • Система презентації досягнень учнів.
 • Використання потенціалу додаткової освіти,

8. Школа здоров’я

 • Концепція інклюзивної школи.
 • Забезпечення в школі можливості здобуття якісної освіти дітям з особливими проблемами.
 • Приведення змісту освіти відповідно до можливостей учнів.
 • Формування усвідомленого ставлення учнів до процесу активізації своїх адаптаційних ресурсів.
 • Упровадження здоров’язбережувальних технологій.
 • Використання потенціалу фізичної культури з метою відновлення здоров’я учнів.
 • Використання додаткової освіти як ресурсу релаксації й реабілітації можливостей учнів, формування досвіду повноцінного життя.

9. Школа майбутнього

 • Школа як суб’єкт формування експериментального й інноваційного простору, організації професійно-творчих коаліцій, що забезпечують розвиток муніципальних і регіональних освітніх систем.
 • Можливості школи щодо участі в системі підвищення кваліфікації педагогічних кадрів регіону та їх реалізація.
 • Програми й проекти створення нових педагогічних практик.
 • Презентація потенціалу школи.
 • Використання ЗМІ з метою розширення простору діяльності школи.

 

Наша адреса:

Видавництво «Шкільний світ»

Редакція «Директор школи»

вул. Тимірязєвська, 2

м. Київ

01014

 

Довідки:

 • З організаційних питань звертатися за тел.: (044) 537-32-00
 • Із питань отримання рахунку для сплати організаційного внеску звертатися за тел.: 067-408-84-73, (044) 284-24-50

e-mail: journal-dyj@osvitaua.com

Надсилаючи матеріали, не забудьте зробити позначку «НА КОНКУРС»