Всеукраїнський часопис для керівників музичноїтеатральноїхореографічноїобразотворчої діяльності дітей.

Виходить 1 раз на місяцьОбсяг 44 сторінки

Індекс 91492