dyb

 

Практичний порадник керівника загальноосвітнього навчального закладу

У книжці розкрито основні аспекти управлінської діяльності директора школи. Практичний порадник — це настільна книга молодого та досвідченого керівника, членів методичної ради та голів шкільних МО, членів шкільних атестаційних комісій, заступників директорів із НВР, НМР, ВР. Матеріали посібника допоможуть управлінцям сформувати власну систему внутрішнього контролю та технологію прийняття відповідних управлінських рішень.
ЗМІСТ

Вступ …………………………………………………………………………………….. 4
Основні положення, з яких слід було б виходити при здійсненні контролю ……………9
Основні вимоги щодо ефективності внутрішнього контролю ………………………………………………………………. 9
Види внутрішнього контролю ……………………………………………………. 10
Орієнтовна пам’ятка щодо вивчення стану та ефективності внутрішнього контролю у загальноосвітньому
навчальному закладі ……………………………………………………………………………………….10
Орієнтовний розподіл обов’язків між шкільними адміністраторами
з питань здійснення внутрішнього контролю ……………………………… 12
Інформаційне забезпечення діяльності загальноосвітнього навчального закладу …………………………………………… 15
Орієнтовний перелік формулювань мети внутрішнього контролю ……………………………………………………………………. 17
Контроль за виконанням вимог директивних і нормативних документів ………………………………………………………….. 20
Контроль за станом виконання навчальних програм …………………… 22
Контроль за рівнем навчальних досягнень школярів…………………… 27
Контроль за здобуттям дітьми і підлітками повної середньої освіти та відвідуванням учнями навчальних занять …. 44
Контроль за станом планування роботи ……………………………………… 50
Контроль за станом використання навчального обладнання, технічних засобів і наочних посібників …………………….. 60
Вивчення системи роботи педагога та системи уроків учителя …… 61
Контроль за вивченням, упровадженням і використанням педагогічного досвіду ……………………………………………………. 66
Контроль за дотриманням норм техніки безпеки та охорони праці, заходами щодо запобігання дитячому травматизму………………. 69
Управлінське рішення за наслідками внутрішнього контролю…….. 71
Пам’ятки …………………………………………………………………………………… 84
Використані джерела …………………………………………………………………110