dsbОрганізація індивідуальної роботи та підгрупових занять із дітьми дошкільного віку, які мають порушення мовленнєвого розвитку.

У книжці вміщено картки для індивідуальної роботи з дітьми, які мають загальне та фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення, і конспекти групових комплексних занять за лексичними темами. Для завідувачів, вихователів-методистів, вихователів, логопедів ДНЗ, методистів із дошкільного виховання методичних кабінетів (центрів) відділів (управлінь) освіти, батьків дітей із вадами мовлення.
ЗМІСТ
До читача ……………………………………………………………………………………………..4

Перелік лексичних тем …………………………………………………………………………………..5

Картки для індивідуальної роботи з дітьми із загальним недорозвиненням мовлення ………………………………………..6

Картки для індивідуальної роботи з дітьми з фонетико-фонематичним недорозвиненням мовлення ……………….18

Конспекти підгрупових комплексних занять для дітей старшого дошкільного
віку відповідно до лексичних тем …………………………………………………………………..33

Використані джерела ……………………………………………………………………………………..134