pobПосібник містить методичні рекомендації до уроків природознавства у 3-му класі, розроблені відповідно до нової програми з природознавства на основі Державного стандарту початкової Різноманітні навчальні завдання допоможуть учителю підготувати й провести цікаві уроки з природознавства, організувати дослідну роботу дітей. Запропоновані в посібнику інтерактивні вправи, ігрові завдання, загадки, кросворди, ребуси, вірші сприяють розвитку критичного мислення, логіки, формуванню дослідницьких навичок, зацікавленого ставлення до природи. Для вчителів початкових класів, студентів педагогічних вишів.
ЗМІСТ

До читача…………………………………………………………………………….. 5
Урок 1. Тема. Розмаїття природи. Пізнання природи людиною ………….. 6
Урок 2. Тема. Вода. Властивості води. Стани води…………………………… 8
Урок 3. Тема. Вода в природі. Світовий океан. Прісна і морська вода …. 10
Урок 4. Тема. Світовий океан, його частини ………………………………….. 12
Урок 5. Тема. Значення води в житті людини…………………………………. 14
Урок 6. Тема. Охорона неоціненного скарбу Землі — води ……………… 15
Урок 7. Тема. Роль води у природі. Вода — руйнівник чи рятівник? …… 17
Урок 8. Тема. Перевірка навичок учнів застосовувати знання про воду ………………. 19
Урок 9. Тема. Властивості повітря……………………………………………….. 20
Урок 10. Тема. Склад повітря ……………………………………………………… 22
Урок 11. Тема. Чому повітря рухається?……………………………………….. 24
Урок 12. Тема. Як вітер впливає на природу землі?………………………… 26
Урок 13. Тема. Чому потрібно охороняти повітря від забруднення?…… 29
Урок 14. Тема. Перевірка навичок учнів застосовувати знання про повітря ………… 31
Урок 15. Тема. Гірські породи …………………………………………………….. 33
Урок 16. Тема. Корисні копалини ………………………………………………… 34
Урок 17. Тема. Значення корисних копалин у житті людини …………….. 35
Урок 18. Тема. Чим ґрунти відрізняються від гірських порід?……………. 37
Урок 19. Тема. Вплив складу ґрунту на його властивості …………………. 39
Урок 20. Тема. Як поліпшити родючість ґрунту? …………………………….. 40
Урок 21. Тема. Перевірка навичок учнів застосовувати знання про гірські породи та ґрунти ………………. 41
Урок 22. Тема. Енергія та її функції………………………………………………. 42
Урок 23. Тема. Вплив сонячної енергії на природу Землі…………………. 44
Урок 24. Тема. Невичерпні джерела енергії…………………………………… 46
Урок 25. Тема. Переваги енергії сонця…………………………………………. 47
Урок 26. Тема. Як «приручити» вітер?…………………………………………… 48
Урок 27. Тема. Чому воду називають «невтомною трудівницею»? …….. 50
Урок 28. Тема. Як ви економите тепло та електроенергію? ……………… 51
Урок 29. Тема. Перевірка навичок учнів застосовувати знання про енергію та її збереження……………………………………………………………. 53
Урок 30. Тема. Як «упізнати» рослини?…………………………………………. 54
Урок 31. Тема. Квіткові рослини ………………………………………………….. 57
Урок 32. Тема. Хвойні рослини……………………………………………………. 59
Урок 33. Тема. Виникнення культурних рослин………………………………. 60
Урок 34. Тема. Життєвонеобхідні умови для рослин……………………….. 63

Урок 35. Тема. Пристосування рослин до різних природних умов …….. 64
Урок 36. Тема. Розмноження рослин……………………………………………. 66
Урок 37. Тема. Вплив тварин на природу Землі……………………………… 67
Урок 38. Тема. Найчисельніша на Землі група тварин …………………….. 68
Урок 39. Тема. Як риби пристосувалися до життя у водоймах? ………… 70
Урок 40. Тема. Які тварини першими заселили суходіл? …………………. 71
Урок 41. Тема. Як птахи підкорили повітряний простір? ………………….. 72
Урок 42. Тема. Як птахи піклуються про своє потомство?………………… 74
Урок 43. Тема. Як тварини пристосувалися до життя в різних умовах? … 76
Урок 44. Тема. Як тварини піклуються про своє потомство?…………….. 78
Урок 45. Тема. Чим дикі тварини відрізняються від свійських? …………. 80
Урок 46. Тема. У чому загадковість світу грибів? ……………………………. 81
Урок 47. Тема. Значення грибів у природі та житті людей………………… 83
Урок 48. Тема. Запитаємо в Матінки-Природи.Чому бактерії
називаються і друзями, і ворогами людини?…………………………………. 84
Урок 49. Тема. Ланцюг живлення ………………………………………………… 86
Урок 50. Тема. Охорона зникаючих видів рослин …………………………… 88
Урок 51. Тема. Охорона зникаючих видів тварин ……………………………. 90
Урок 52. Тема. Роль заповідників ………………………………………………… 91
Урок 53. Тема. Давні легенди про рослин і тварин …………………………. 92
Урок 54. Тема. Екскурсія на природу. Ознайомлення із розмаїттям рослинного і тваринного світу
рідного краю………………………………….. 93
Урок 55. Тема. Перевірка навичок учнів застосовувати знання про рослини і тварин ……………………………. 95
Урок 56. Тема. Людина — частина природи. Організм людини…………. 96
Урок 57. Тема. Скелет — опора тіла людини. Як бути струнким? …….. 100
Урок 58. Тема. Органи травлення. Значення травлення. Будова
й функції органів травлення. Гігієна харчування. Догляд за зубами …. 102
Урок 59. Тема. Що корисно їсти? «Весну зустрічаємо — про здоров’я дбаємо!»……………………….. 104
Урок 60. Тема. Для чого потрібне дихання?…………………………………. 106
Урок 61. Тема. Роль органів кровообігу ………………………………………. 108
Урок 62. Тема. Шкіра. Значення шкіри для організму людини. Гігієна шкіри ………………………….111
Урок 63. Тема. Нервова система та органи чуття. Гігієна органів чуття ………………………………………………….114
Урок 64. Тема. Запобігання виникненню захворювань органів чуття …. 118
Урок 65. Тема. Перевірка навичок учнів застосовувати знання про людину та її організм………………………. 120
Урок 66. Тема. Як досліджувати природу влітку? ………………………….. 124