subЗапропоновані матеріали допоможуть методисту з предмета змоделювати професійну діяльність, сприятимуть професійному зростанню та реалізації головної мети діяльності — професійної допомоги вчителям.

ЗМІСТ
До читача …………………………………………………………………………………… 4

Розділ 1. Методист у системі післядипломної педагогічної освіти …………………………………………………….. 5
Професійна методична діяльність: сутність та зміст ……………….. 5
Сучасні моделі методичних служб району (міста) як чинник визначення змісту діяльності методиста………………. 6
Андрагогічні засади професійної методичної діяльності …………. 8
Професійна компетентність методиста ……………………………………11

Розділ 2. Планування та організація діяльності методиста з навчальної дисципліни ……………………………………… 21
Нормативно-правова база діяльності методиста…………………….. 21
Планування роботи методиста з навчальної дисципліни………… 27
Форми професійної діяльності методиста з навчальної дисципліни ……………………………………………. 31
Технологічні основи діяльності методиста з навчальної дисципліни …………………………………………….. 33
Узагальнення і дисемінація досвіду вчителя-предметника …….. 45
Види методичної продукції …………………………………………………… 51
Навчально-методичний комплекс із предмета як засіб забезпечення якісної освіти…………………………………. 55

Розділ 3. Оцінювання результатів діяльності методиста ………… 60

Використані джерела……………………………………………………………….. 68

Додатки ……………………………………………………………………………………. 71