fig-2014-017
Зміст номера:
Новини.
Розв’язання завдань L Всеукраїнської олімпіади юних фізиків. М. Херсон, 2013 р., 9‑й клас.
Практичні роботи з астрономії.
Явище електромагнітної індукції. Методичні аспекти вивчення.
Густина речовини. 7‑й клас.
Українські фізики у світовій науці. Усний журнал.

Анонс наступного номера:
Методичні засади формування багатокомпонентної системи знань із фізики в учнів гуманітарних класів.
Агрегатні стани речовини.  Закон Архімеда. Умови плавання тіл. Урок-дослідження.