Команда науковців з Ізраїля, Німеччини й Іспанії склала карти метилювання ДНК неандертальця й ​денисівської людини, і порівняла їх з аналогічними картами сучасної людини. Біологи простежили природні процеси розпаду метильованих і неметильованних цитозинів у кісткових фрагментах неандертальця й ​ денисівської людини. За продуктам розкладання автори відновили метильовані ДНК стародавніх людей, які порівняли з генами сучасної людини. У результаті вчені визначили близько двох тисяч ділянок ДНК, що значно відрізняються масштабами метилювання. Зокрема серед знайдених ділянок є такі, що могли б пояснити відмінності в анатомічній будові прадавніх і сучасних людей і вказати на сприйнятливість видів до неврологічних захворювань.