dyb-2014-010-сv1-1
Важливе місце в роботі керівника школи займає аналіз діяльності, завдяки якому можна виявити проблеми й визначити шляхи їх урегулювання. У книжці ми дібрали анкети, які можна використати для аналізу діяльності закладу освіти, визначення пріоритетних напрямів розвитку навчального закладу, спираючись на дослідження реальних можливостей, думок і оцінок педагогічного колективу й батьків. Радимо дуже ретельно й обережно підходити до оцінки отриманих результатів і ще обережніше — до їх оприлюднення. За результатами анкетування керівник навчального закладу може більш раціонально підійти до планування діяльності, удосконалення навчального процесу. Для директорів навчальних закладів, їхніх заступників, практичних психологів і соціальних педагогів, класних керівників, учителів, батьків.

ЗМІСТ

До читача ………………………………………. 5
Розділ 1. Анкети для педагогів ……… 6

1. Опитувальник «Вивчення обізнаності фахівців щодо проблеми насильства» … 6

2. Анкета «Обдарований учень»………. 8
3. Анкета для дослідження взаємин у колективі ……………………………………… 8
4. Анкета «Психологічна культура вчителя» …………………………………………. 9
5. Анкета «Пізнання себе» ………………. 10
6. Анкета «Стиль спілкування» ……….. 10
7. Анкета «Жорстоке поводження» ….. 12
8. Анкета «Життєві цінності» ………….. 13
9. Анкета «Комфорт» ………………………. 14
10. Анкета «Школа очима вчителя» …. 21
11. Анкета «Навчальна діяльністьучнів» …………………………………………….. 21
12. Анкета «Ефективність навчального процесу»…………………………………………. 22
13. Анкета «Саморозвиток педагога» …24
14. Анкета «Саморозвиток педагога»…..25
15. Анкета «Використання казкив педагогічній діяльності» ………………. 26
16. Анкета «Насильству — ні» ………… 26
17. Анкета «Наступність навчальної діяльності» ……………………………………… 27
18. Анкета «Діти з особливими потребами» …………………………………….. 28
19. Анкета «Професійне спілкування» …………………………………… 29
20. Анкета «Учень очима класовода»…30
21. Анкета «Інноваційна діяльність».. ..30
22. Анкета «Педагогічне вигорання»….31
23. Анкета «Керівник очима підлеглих» ………………………………………. 32
24. Анкета «Організаторські здібності» ……………………………………….. 33
25. Анкета «Стиль керівництва» ……… 35
26. Анкета «Визначення психологічної атмосфери в колективі» …………………… 38
27. Анкета «Формування позитивної групової мотивації» ………………………… 41
28. Анкета «Мотивація персоналу загальноосвітньої школи» ……………….. 43
29. Анкета «Визначення стану методичної підготовки вчителя» ……… 44
30. Анкета «Карта рівня» ………………… 46
31. Анкета «Самооцінка» ………………… 48

32. Анкета «Пізнання себе» …………….. 49

33. Анкета «Ефективність роботи
34. Анкета «Ефективність роботи педагогічної ради» ………………………….. 50
35. Анкета «Ефективність роботи педагогічної ради» ………………………….. 51
36. Анкета «Самоаналіз діяльності керівника» ………………………………………. 52
37. Анкета «Складові здоров’я» ………. 54

Розділ 2. Анкети для батьків ………… 55
1. Анкета «Життя дитини в родині» … 55
2. Анкета «Індивідуальні особливості дитини» ………………………………………….. 56
3. Анкета «Дитина і школа»…………….. 57
4. Анкета «Дитина в школі» ……………. 58
5. Анкета «Самоаналіз для батьків» … 60
6. Сімейна анкета «Давайте познайомимося» ……………………………… 61
7. Анкета «Чи достатньо Ви цікавитеся своїми дітьми?» ………………………………. 61
8. Міні-тест «Батьки і діти» …………….. 62
9. Анкета «Моя дитина —випускник» …………………………………….. 64
10. Анкета «Орієнтири батьків» ………. 65
11. Анкета для батьків першокласників ………………………………. 65
12. Анкета «Зміст і методика виховання школярів у сім’ї» …………………………….. 66
13. Анкета «Батьки як вихователі»…… 66
14. Анкета «Чи знаєте Ви своїх дітей?» ……………………………………………. 67
15. Анкета «Чи потрібні дитині права?» …………………………………………… 67
16. Анкета «Родинне виховання» …….. 67
17. Анкета «Стиль виховання» ………… 69
18. Анкета «Чи знаєте Ви своїх дітей»……………………………………………… 70
19. Анкета «Індивідуальний розвиток» ……………………………………….. 70
20. Анкета «Труднощі дитини» ……….. 71
21. Анкета «Рівень житлових умов дітей»……………………………………………… 72
22. Анкета «Відносини: батьки — діти» ……………………………….. 72
23. Анкета для батьків «Торгівля людьми» …………………………………………. 73

24. Анкета «Особливості дитини» …… 73
25. Анкета для батьків «Чи хороші Ви батьки» …………………………………………… 73
26. Анкета «Вплив сімейної атмосфери на розвиток дитини» ……………………….. 75
27. Анкета «Здоровий спосіб життя».. 76
28. Анкета «Ставлення батьків до умов виховання в навчальному закладі»…… 76
29. Анкета «Залучення дитини до читання художньої літератури» …… 77
30. Анкета «Мовлення дитини» ………. 78
31. Анкета «Молодший школяр»……… 78
32. Анкета «Підлітковий вік» ………….. 79
33. Анкета «У родині першокласник»..79
34. Анкета «У родині першокласник»..80
35. Анкета-самоаналіз «Чим є для мене моя родина» ……………………………. 80
36. Анкета «Класний керівник очима батьків» ………………………………………….. 80
37. Анкета «Особливості розвитку дитини» ………………………………………….. 81
38. Анкета «Особливості розвитку дитини» ………………………………………….. 82
39. Анкета «Покарання: за і проти» …. 82
40. Анкета «Вибір професії» …………… 83
41. Анкета «Взаємини в сім’ї» ………… 83
42. Анкета «Мій улюблений навчальний заклад» …………………………………………… 85
43. Анкета «Здорова дитина» ………….. 85
44. Анкета «Особливості розвитку дитини» ………………………………………….. 86
45. Анкета «Оцінка роботи навчального закладу батьками» ……………………………….87
46. Анкета «Характерологічні особливості розвитку дитини» ………… 88
47. Анкета «Батьківське ставлення» … 89
48. Анкета «Родинне коло» ……………… 90
49. Анкета «Сімейний бюджет» ………. 91

50. Анкета «Стиль виховання дитини в сім’ї»……………………………………………. 91
51. Анкета «ВІЛ/СНІД»…………………… 92
52. Анкета «Чи сприяєте Ви розвитку особистості своєї дитини» ………………. 93
53. Анкета «Світоглядні орієнтири батьків щодо дітей» ……………………….. 94
54. Анкета «Ви і Ваша дитина»………. 94
55. Анкета «Виховання бережливості у сім’ї»…………………………………………… 95
56. Анкета «Ми і наші діти» …………… 96
57. Анкета «Мати сім’ю — право кожної дитини»…………………….. 96
58. Анкета «Молодь і протиправна поведінка» ……………………………………… 97
59. Анкета «Рівень адаптації першокласників» ……………………………. 103
60. Анкета «Наскільки добре я знаю свою дитину»…………………………………. 103
61. Анкета «Емоційний розвиток»…….104
62. Анкета «ВІЛ/СНІД»……………………105
63. Анкета «Дитина і книжки»………….107
64. Анкета «Потреби батьківського вихованя»…………………………………………107
65. Анкета «Оцінка інформаційно- просвітницької роботи закладу»……….107
66. Анкета-аналіз «Які Ви батьки?»….108
67. Анкета-аналіз «Ви і Ваші діти»…..109
68. Анкета «Адаптація»……………………109
69. Анкета «Нові умови існування»….110
70. Анкета-тест «Психологічний портрет батьків» ……………………………… 111
71. Анкета «Інтереси й настрої школяра» ……………………………………….. 112
72. Анкета «Моральні цінності школяра» ……………………………………….. 115
73. Анкета «Які Ви вихователі?»…….. 115