spb-2014-010Завдання соціального педагога, який працює в закладі освіти, полягає у створенні умов для успішної соціалізації та адаптації дитини, формування і ствердження її як особистості, входження в активне громадське життя. Тому соціальний педагог — ключова фігура: саме він покликаний об’єднати зусилля родини, школи, громадськості для надання допомоги дитині. Робота соціального педагога в будь-якому напрямі буде більш ефективною завдяки співпраці з психологом, педагогічним колективом, батьками, адміністрацією навчального закладу та спеціалістами з різних соціальних служб, правових, медичних установ тощо. Така взаємодія дає змогу здійснювати інтегрований підхід до соціально-педагогічного супроводу учнівської молоді в сучасних умовах. У книжці зібрані матеріали, які допоможуть соціальному педагогу успішно здійснювати професійну діяльність.
ЗМІСТ

Вступ

Розділ 1. Професійна компетентність соціального педагога

Посадова інструкція соціального педагога закладу освіти (згідно з листом МОН України № 1/9 від 27.11.2007 р.)

Наказ Мінмолодьспорту України № 1965 від 9.09.2005 р. «Про затвердження Етичного кодексу спеціалістів із соціальної роботи України»

Розділ 2. Практична діяльність соціального педагога в навчальному закладі

Діагностична функція соціального педагога

Основні методики в роботі з учнями, батьками та педагогами

Робота з обдарованими та здібними учнями

Основні методики в роботі з обдарованими та здібними учнями, їхніми батьками

Профорієнтаційний супровід учнів

Основні методики в профорієнтаційній роботі з учнями

Робота з учнями групи ризику та дітьми, які перебувають на внутрішньошкільному обліку

Орієнтовний план роботи ради з профілактики правопорушен

Робота з батьками

Орієнтовні програма та навчально-тематичний план юридичного всеобучу батьків учнів 9—11-х класів
(як доповнення до орієнтовної програми загальноосвітньої школи)

Робота з педагогічними працівниками

Орієнтовний план роботи з педагогічним колективом

Основні методики в роботі з педагогами

Орієнтовний перелік тем для виступів на засіданнях методичних об’єднань класних керівників

Глосарій

Використані джерела