НАЦІОНАЛЬНИЙ КОНКУРС

ІЗ БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ

ДЛЯ ДІТЕЙ ТА МОЛОДІ

I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Мета: створення ресурсно-методичної бази для обміну кращими практиками з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті серед українських педагогів.

Завдання:

• відбір та поширення кращих авторських напрацювань для дітей та молоді з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті;

• поширення дієвих інструментів неформальної освіти для підготовки дітей та молоді до безпечного користування Інтернетом та до захисту себе від онлайн загроз.

Організаторами виступають Національний комітет Дня безпечного Інтернету 2015 (SID 2015) в особі ЛОМО «Старт», кафедра соціальної педагогіки Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Науково-дослідний центр проблем соціальної педагогіки та соціальної роботи Національної академії педагогічних наук України та Луганського національного університету імені Тараса Шевченка, Видавництво педагогічної преси та літератури «Шкільний cвіт».

II. УЧАСНИКИ

До участі запрошуються соціальні педагоги, соціальні працівники, психологи, педагоги освітніх закладів усіх рівнів в Україні. Участь у конкурсі безкоштовна. Для участі в конкурсі необхідно в електронному вигляді надіслати заявку (див. додаток) на адресу оргкомітету: rasskazat@ukr.net до 1 грудня 2014 року. Кожен учасник підтверджує авторське право на надіслану роботу. Організатори не несуть відповідальності за недотримання учасником авторських і суміжних прав. Організатори залишають за собою право використовувати надіслані розробки в проведенні подальших заходів, підготовці та виданні інформаційних матеріалів та поліграфічної продукції, публікацій у ЗМІ, на Інтернет-сторінках організаторів та партнерів тощо із збереженням інформації про авторів.

III. РЕКОМЕНДАЦІЇ ЩОДО РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ВПРАВ

З БЕЗПЕЧНОЇ ПОВЕДІНКИ В ІНТЕРНЕТІ

Вправи мають бути побудовані за моделлю:

• опис вправи (зміст);

• питання для обміну враженнями/почуттями від того, що відбувалось під час вправи

(дебрифінг);

• питання для обговорення того, що нового дізналися учасники (нова інформація, досвід, тощо);

• питання для можливості використання отриманих знань у повсякденному житті (планування дій).

Вправи мають будуватися на принципах:

• Відкритості та чесності. Ведучий повинен бути відкритим до думок, міркувань, коментарів, пропозицій учнів та чесно визнавати, якщо чогось не знає. Це краще, ніж робити вигляд обізнаності та потрапити у «пастку».

• Необмеженого навчання. Учасники можуть не погоджуватися з іншими та вільно висловлювати свої думки щодо визначених питань, а не орієнтуватися на єдину «правильну» відповідь.

• Участі дітей та молоді. Ведучий відіграє роль фасилітатора, а не вчителя-інструктора, який лише дає знання та контролює, що і як повинно бути вивчено.

• Сприяння обговоренню. Учасники мають можливість обговорювати безпосередній зв’язок теми зі своїм досвідом користуванням Інтернетом та плануванням подальших дій його безпечного використання.

• Наукової обґрунтованості інформації. Ведучий повинен використовувати правдиву наукову інформацію для того, щоб запобігати поширенню пліток, стереотипів, упереджень.

IV. ВИЗНАЧЕННЯ ПЕРЕМОЖЦІВ

Переможці визначаються експертною радою, до якої входять представники організацій- партнерів, учені, громадські діячі. Переможці будуть нагороджені дипломами та цінними подарунками. Роботи учасників будуть надруковані в періодичних виданнях видавництва педагогічної преси «Шкільний cвіт» та увійдуть до методичного посібника з формування безпечної поведінки дітей та молоді в Інтернеті.

V. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Фінансове забезпечення здійснюється за рахунок джерел, що не заборонені чинним законодавством України.

Додаток:

Заявка на участь у Національному конкурсі

Інформація про автора

 1. Прізвище, ім’я, по-батькові
 2. Місце роботи, посада
 3. Мобільний телефон
 4. Електронна пошта

 

Вправа з безпечної поведінки в Інтернеті
для дітей та молоді/педагогів/батьків

 1. Назва вправи
 2. Цільова група (діти та молодь/педагоги/батьки)
 3. Вік учасників (якщо цільовою групою є діти та молодь)
 4. Час (орієнтовна тривалість вправи у хвилинах)
 5. Опис вправи одним реченням (основна мета)
 6. Завдання (по 1 завданню відповідно – знання, навички, ставлення)
 7. Необхідні ресурси
 8. Попередня підготовка (якщо необхідно)
 9. Хід вправи
 1. Опис вправи (зміст);
 2. Питання для обміну враженнями/почуттями від того, що відбувалось під час вправи (дебрифінг);
 3. Питання для обговорення того, що нового дізналися учасники (нова інформація, досвід тощо);
 4. Питання для можливості використання отриманих знань у повсякденному житті (планування дій).
 5. Інформаційні матеріали для ведучого вправи
 6. Роздатковий матеріал (за наявності)
 7. Посилання на джерела використаної інформації (за наявності)