ПРОФТЕХОСВІТА НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ

Початок 01.12.2014 р.

Кінцевий термін прийому робіт 20.04.2015 р.

Конкурс завершується 01.05.2015 р.

У далекі 40-ві рр. минулого століття перед державою постала проблема цілеспрямованої підготовки робітників із міської та сільської молоді, створення необхідних трудових ресурсів для промисловості. З метою вирішення цієї проблеми видано Указ Президії Верховної Ради СРСР No 37 від 2 жовтня 1940 рік «Про державні трудові резерви». І хоча система трудових резервів припинила своє існування після прийняття Верховною Радою колишнього СРСР 24 грудня 1958 року Закону СРСР «Про зміцнення зв’язку школи з життям і про подальший розвиток системи народної освіти СРСР», саме трудові резерви заклали основу для розвитку сучасної системи професійно-технічної освіти, яка, у свою чергу, стала спадкоємицею системи трудових резервів. У 2015 році виповнюється 75 років із дня створення системи трудових резервів. Уже не один десяток років професійно-технічна освіта є не лише однією з важливих складових освітньої системи, а й історії народу, його економічного потенціалу. Протягом 2014 року на сторінках журналу «Профтехосвіта» розміщувалися матеріали про педагогічні здобутки колективів та окремих працівників професійно-технічних навчальних закладів, це викликало неабиякий інтерес у читачів журналу. Усе це спонукало редакцію журналу «Профтехосвіта» до оголошення конкурсу з теми «ПРОФТЕХОСВІТА НА ЗЛАМІ СТОЛІТЬ».

Мета і завдання конкурсу

• Створити єдиний відкритий інформаційний простір для підтримки творчих педагогів та вихователів.

• Прагнути зберегти та популяризувати історію системи професійно- технічної освіти.

• Стимулювати педагогів до подальшої співпраці із фаховою пресою.

Загальні положення

• Конкурс проводиться серед авторів та передплатників періодики видавництва «Шкільний світ».

• До складу журі конкурсу входять члени редакцій, редакційної ради журналу та адміністрації видавництва.

Вимоги до конкурсних матеріалів

• На конкурс подаються: матеріали про історію та традиції професійнотехнічних навчальних закладів, про життєвий шлях і педагогічний доробок майстрів виробничого навчання, викладачів, вихователів, усіх тих, хто протягом багатьох років займався підготовкою кваліфікованих робітників; методичні розробки виховних або позаурочних заходів, присвячених історії робітничих професій, історико-педагогічним особливостям підготовки кваліфікованих робітників у регіоні.

• Сценарій заходу повинен містити: чітко сформульовані тему, мету, завдання, перелік необхідного обладнання; опис дій викладача, учнів, батьків та інших учасників заходу.

• Схеми, рисунки, таблиці мають бути підписані й виконані технічно грамотно. Фотографії надсилаються окремими файлами з відповідним описом.

• Конкурсні матеріали мають бути надіслані на диску CD-R та в роздрукованому вигляді (Word, 12 кегль, інтервал 1,5) на адресу: 01014, м. Київ, вул. Тимірязєвська, 2, Журнал «Профтехосвіта» або journal-ptj@osvitaua.com з позначкою «Конкурс».

• Разом із конкурсними матеріалами автор надсилає заявку встановленої форми. У заявці мають бути вказані повністю прізвище, ім’я, по батькові, повна назва навчального закладу (без скорочень та абревіатур), місце розташування навчального закладу (смт, місто, область), контакти автора. Заявка має бути заповнена та підписана учасником конкурсу особисто. Заявки, подані на конкурс третіми особами без відома кандидата, не розглядаються.

• Матеріали приймаються до 20 квітня 2015 року

Результати конкурсу

Учасники конкурсу будуть нагороджені дипломами, а кращі розробки надруковані в посібниках та журналі «Профтехосвіта».