Днями в приміщенні ННІ іноземної філології ЖДУ імені Івана Франка відбувся Всеукраїнський науково-практичний вебінар «Особливості викладання іноземних мов для студентів немовних спеціальностей».

Робота вебінару була організована у вигляді телемосту між Житомирським державним університетом імені Івана Франка, Буковинським державним медичним університетом і Уманським державним педагогічним університетом імені Павла Тичини.

Цей вебінар працював за п’ятьма напрямами: «Потенційні проблеми, пов’язані з викладанням англійської мови для спеціальних цілей», «Навчально-ігрове проектування як інтерактивна дидактична технологія іншомовної підготовки студентів», «Соціокультурна компетенція як складова оволодіння іноземною мовою студентами немовних спеціальностей», «Можливості покращення іншомовних навичок студентів немовних спеціальностей під час участі в міжнародних програмах», «Нові підходи та методики вивчення іноземних мов за професійним спрямуванням із використанням дистанційних технологій навчання».

Під час роботи вебінару було прослухано доповіді викладачів кафедри іноземних мов і новітніх технологій навчання ННІ іноземної філології ЖДУ ім. І. Франка, а також представників Буковинського державного медичного  університету і Уманського державного  педагогічного університету імені Павла Тичини.

За підсумками заходу передбачається створення електронного збірника тез, що міститиме оригінальні наукові дослідження з важливих проблем методики викладання іноземних мов.