ptj-2014-010-cv-1

Зміст:

Управління якістю:
Валерій ТОРОНІЙ. Програма розвитку професійно-технічної освіти Закарпаття на 2012—2016 роки.
Ольга СЛЮСАРЄВА. Системна методична робота з педагогічними кадрами як складова якісної підготовки кваліфікованих робітників.
Володимир ГНАТКІВСЬКИЙ. Якісна професійна підготовка кваліфікованого робітника — передумова працевлаштування випускника ПТНЗ.
Віктор КОЩАК. Підвищення професійної майстерності учнів. Упровадження інноваційних технологій.

Психологічний супровід:
Оксана ЧЕЧУР. Особливості міжособистісних відносин підлітків.

Методичний супровід:
Михайло РОШКО. Створення електронної бази. Комплексно-методичне забезпечення професій.
Ірина КУЧЕР. Організація навчально-методичної роботи з педагогічними кадрами.
Віталія САРАЙ. Інтерактивні методи. Проведення засідань педагогічної ради.
Оксана БІРЮЛЯ. Сайт викладача — інструмент інноваційної діяльності.
Тетяна ФАЛЕС. Використання ІКТ як засіб підвищення якості навчально-виховного процесу. Семінар-тренінг.

Виховний простір:
Любов КИШКАН. Мистецтво виховання. З досвіду роботи керівника методичної комісії.
Катерина БІЛОВАР. Еволюція книжки від рукописної до електронної.
Оксана КОВАЛЬЧУК. Найкращий знавець з питань охорони праці. Конкурс до Всесвітнього дня охорони праці.

Час навчання:
Антоніна ПЛІХТА. Обладнання цехів швейних підприємств

Виробниче навчання:
Олег ГОЦИК. Виготовлення і складання столярно-будівельних виробів.
Олександра ЛЕСЮК. Хімічна завивка волосся.
Михайло ЛЕНДЄЛ. Свердління отворів, розсвердлювання і зенкування.