Міністерство освіти і науки України інформує, що, відповідно до другого абзацу пункту 18 Порядку ліцензування діяльності з надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної освіти органи управління освітою обласних, Київської міської держадміністрацій передають висновок експертної комісії разом із заявою та ліцензійними документами до регіональної експертної ради.
Регіональна експертна рада протягом місяця розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

У разі негативного висновку експертної комісії, негативного рішення регіональної експертної ради, проведення повторної експертизи, відмови у видачі відповідної ліцензії протягом року або надходження звернення щодо недостовірності поданої навчальним закладом інформації, висновок (висновки) експертної комісії разом із заявою та документами подається до експертної ради з ліцензування та атестації професійно-технічних навчальних закладів Акредитаційної комісії, яка розглядає їх, готує і вносить для розгляду на засіданні Акредитаційної комісії проект рішення щодо спроможності навчального закладу надавати заявлену освітню послугу.

У зв’язку з політикою децентралізації системи управління освітою збільшено повноваження регіональних органів управління освітою щодо прийняття рішень при проведенні ліцензування у сфері професійно-технічної освіти.


http://w3.osvitaua.com/wp-content/uploads/2015/01/lmon_1_9_15_17.01.15.pdf