Л. ГУМОВСЬКА.

Розвиток соціально-емоційної сфери дітей старшого дошкільного віку.

Багаторічні спостереження та практична робота з дітьми дали змогу зробити висновок, що якщо випускник дитячого садка не вміє керувати своїми почуттями та емоціями, не готовий дотримуватись певних правил, виконувати обов’язки, не вміє налагодити взаємовідносини з дорослими та ровесниками, то навіть за умови наявності хорошого запасу знань, умінь та навичок йому буде важко навчатися в школі. Тому необхідно допомогти дитині ще до школи набути тих соціальних навичок, спираючись на які вона безболісно ввійде до нової суспільної структури.

Автор пропонує програму, яка нараховує 30 занять, які проводяться 1 раз на тиждень. Тривалість заняття 30—40 хв.

Робота за програмою здійснюється у ході корекційно-розвивальних занять із дітьми за фронтальною, груповою та індивідуальною формами роботи. Види завдань, які входять до заняття, можуть повторюватися, варіюватися, ускладнюватися, спрощуватися залежно від проблем і успіхів дітей конкретної групи.

І дуже хотілося, щоб педагоги, які будуть працювати з цією програмою, пам’ятали про важливість розвитку саме соціально-емоційної сфери дітей.

 

Валентина Божко.

Компетентний педагог — вимога сьогодення

Тільки успішний педагог може виховати успішну особистість. Як стати успішним педагогом? Шляхів досягнення професійної майстерності досить багато: самоосвіта, вивчення спеціальної літератури, спілкування з колегами, використання сучасних технологій, участь у семінарах та нарадах, майстер-класах допоможуть стати педагогом, якого чекають діти.

Професійність — головна якість успішних людей. Компетентний, а отже, і професійний педагог — творчий, активний, відкритий новітнім технологіям, вимогам сучасного суспільства, знає психолого-фізіологічні особливості дітей та їхні потреби. Вміє і бажає спілкуватися, співпрацювати, стояти поряд з дитиною, бути другом та порадником, поважати і цінити дитячу безпосередність.

Важливим моментом підвищення професійної компетентності педагога є заняття з елементами тренінгу — цікавий процес пізнання себе та інших, розширення досвіду спілкування, навчання у взаємодії, ефективного засобу опанування знаннями за допомогою інтерактивних форм і методів…