Людмила Линник, Ольга Торбенко. Упровадження здоров’язбережувальних технологій — інноваційний крок у спеціальній освіті

Поняття «здоров’язбережувальні технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності загальноосвітнього закладу щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

Слід зазначити, що впровадження здоров’язбережувальних освітніх технологій пов’язано з використанням медико-гігієнічних, фізкультурно-оздоровчих, лікувально-оздоровчих, соціально-адаптованих, екологічних технологій та технологій забезпечення безпеки життєдіяльності дитини.

Здоров’язбережувальні технології створюють безпечні умови для перебування, навчання та праці в школі, вирішують завдання раціональної організації виховного процесу (з урахуванням вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм) відповідно до можливостей дитини, її навчального та фізичного навантаження.

Учителі в тісному взаємозв’язку з учнями, батьками, медичними працівниками, практичними психологами, соціальними педагогами та соціальними працівниками, усіма тими, хто зацікавлений у збереженні і зміцненні здоров’я дітей, спроможні створити здоров’язбережувальне освітнє середовище у своєму навчальному закладі.

 

Людмила Линник, Ольга Торбенко. Релаксація — дієва та ефективна оздоровча технологія на службі у педагогів-дефектологів

Відомо, що якість здоров’я дітей визначається не лише фізичними, а й психічними показниками, вмінням свідомо керувати станом свого організму, настроєм, емоціями.

Релаксація допомагає зміцнити і зберегти психічне здоров’я, запобігти розвитку неврозів і нервово-емоційного перевтомлення. Розслаблюючи м’язи, можна вільно змінювати емоційний стан у потрібному напрямі, знімати почуття страху, тривоги, хвилювання та ін. Відомо, що в стані тривоги і страху напружуються м’язи, які беруть участь в артикуляції і фонації, а також потиличні м’язи. При депресивних станах напружуються дихальні м’язи.

Практичне відпрацювання прийомів релаксації передбачає вміння самостійно формувати бажане відчуття (тепло, тяжкість у кінцівках та ін.) та емоційний стан (спокій, відпочинок та ін.).

 

Тетяна Янкевич, Ольга Яковенко. Логосенсорика як новий напрям у корекційній роботі з дітьми з особливими освітніми потребами

Дефектологам та логопедам, які працюють з дітьми з особливими освітніми потребами дошкільного віку, пропонується новий вид комплексних завдань. Ці завдання називаються логосенсорикою, оскільки вони поєднують сенсорне виховання дитини і формування правильного мовлення.