Зміст:

Інформація в роботі керівника: джерела та способи отримання

Рефлексія як системний чинник неперервної освіти

Кейс-метод: репетиція реальних ситуацій

Нестандартні форми методичної роботи

Шкільна бібліотека: в умовах сучасного інноваційно-інформаційного

суспільства

Цикл уроків мужності

Я — патріот