• Модель Школи сприяння здоров’ю. Технології збереження та формування здоров’я

— Створення в навчальному закладі системи управління та моніторингу здоров’язбережувальної технології;

— створення системи підготовки кадрів, соціальної і фінансової підтримки впровадження здоров’язбережувальних технологій; агітації і пропаганди; об’єднання зусиль усіх підрозділів навчального закладу;

— створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язбережувальних освітніх технологій.

 

  • Валеохвилинки — один із засобів формування культури здоровя

Методичний посібник містить добірку матеріалів учителів початкових класів та класних керівників із досвіду проведення валеохвилинок як позаурочної форми роботи здоров’язбережувального спрямування з дітьми молодшого і старшого шкільного віку.

Ці матеріали можуть також використовуватися на уроках основ здоров’я, факультативних заняттях, годинах класного керівника.

 

  • Суд над особистісно зорієнтованою моделлю НВП. Засідання педагогічної ради у вигляді ділової гри з використанням технології ситуативного моделювання.

Педагогічний колектив упроваджує особистісно зорієнтовану модель у навчально-виховний процес, але з’являються проблеми, які гальмують ситуацію — вимагають удосконалення її (моделі) та визначення перспектив на майбутнє.