1. 1. Соціально-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин підлітками.

Олексій МУРАШКЕВИЧ

Розглянуто проблему вживання психоактивних речовин в підлітковому середовищі. З’ясовано поняття «психоактивні речовини»; перелічені особливості сучасного стану алкоголізації та наркотизації підлітків. Охарактеризовані поняття «соціальна профілактика», «соціально-педагогічна профілактика», виокремлено їхні особливості; розкрито термін «соціально-педагогічна профілактика вживання психоактивних речовин підлітками», що розуміється як превентивна діяльність спеціаліста, спрямована на своєчасне виявлення й усунення факторів, які впливають на вживання ПАР підлітками, з метою створення умов для покращення їхньої соціальної ситуації розвитку та сприяння в позитивній самореалізації.

  1. Правила поведінки в надзвичайних ситуаціях техногенного характеру.

Алла МАКАРЧУК

Матеріал містить пам’ятки з правилами поводження в надзвичайних ситуаціях техногенного характеру (у побуті, на підприємствах). Розкривається алгоритм дій під час та після надзвичайної ситуації. Може бути використаний під час позакласних заходів та уроків основ здоров’я.

  1. Уроки основ здоров’я
  1. Вкладка «Здоров’я та фізична культура. Початкова школа»