Автор: Осипенко Сергій Миколайович

Кожна людина мріє бути щасливою і здоровою, але життя саме вирішує якою їй бути. Треба пройти багато випробувань, щоб досягти поставленої мети. Ціль людини – це зайняти достойне місце в суспільстві, а для цього слід вчитися. Важко обрати для себе професію до душі, а ще важче оволодіти нею. З дитинства нам говорять про важливість отримання вищої освіти, але мало звертають уваги на отримання робітничої професії. Стати кваліфікованим робітникам, ой як не легко. 75 років існує ціла система підготовки робітничих кадрів. Для віку людини це великий час, а для історії зовсім мало. Дуже багато злетів і падінь переживала і переживає система професійно-технічної освіти. Але залишається головною кузнею кадрів для промислової України. Якість навчально-виховного процесу в ПТНЗ значною мірою визначається тим, наскільки враховуються та реалізуються потенційні можливості навчання й розвитку кожного учня, його індивідуальні особливості. Досить часто, попри фізичні чи розумові обмеження, в учня є резерви для розвитку, використання яких може істотно поліпшити якість його навчання, а відтак і життя. Саме таки питання є пріоритетними у нашому навчальному закладі Державний навчальний заклад «Дніпрорудненський професійний ліцей»  працює на терені освіти 46 років. За цей час пройшли навчання у нашому закладі 12 тисяч учнів, які стали гарними робітниками у різних галузях господарства.

Головна місія Дніпрорудненського професійного ліцею  це виховання свідомого громадянина, кваліфікованого працівника, який розуміє відповідальність за життя країни, готовий працювати у сучасному високотехнологічному суспільстві та навчатися протягом життя, забезпечення кваліфікованими кадрами регіонального ринку праці відповідно із сучасними вимогами виробництва.

Стратегічна мета нашого закладу – це створення сприятливих умов розвитку і задоволення потреб особистості, якісної підготовки освіченого громадянина й висококваліфікованого фахівця нового типу, професійна компетенція якого дозволяє адаптуватися до потреб регіональної економіки та бути готовим до швидких змін на ринку праці.

Пріоритетними напрямками нашої роботи є забезпечення високої якості навчально-виховно-виробничого процесу, забезпечення інноваційного розвитку ліцею, соціальний захист і підтримка колективу, розвиток культури, мистецького життя колективу, фізичної культури і спорту, поширення та збагачення соціального партнерства.

Щоб виконати всі поставлені задачі перед навчальним закладом, треба вміло організувати роботу всього колективу. У Державному навчальному закладі «Дніпрорудненський професійний ліцей» існує атмосфера доброзичливості і взаєморозуміння, прагнення до нового, цікавого, необхідного для розвитку гармонійної особистості.

Учнівське самоврядування дозволяє розкривати особливість кожного учня і направляє свою діяльність для створення умов для становлення і розвиток особистості.

Управлінський супровід створення розвивального середовища для підготовки кваліфікованих робітників у Державному навчальному закладі