Автор: Гринь Юлія

 Сучасний процес навчання вимагає від викладача застосування цікавих навчальних методів на уроках. Для досягнення головної дидактичної мети, а саме якісного засвоєння учнями нового матеріалу на уроці, процес викладання не має бути чисто академічним. Монолог вчителя на уроці у сучасних умовах вже не буде настільки ефективним методом навчання, як у радянській навчально- виховній системі. У цій статті ми спробуємо стисло розглянути найбільш популярні інноваційні методи викладання правознавства у ПТНЗ.

Передові педагоги розробили декілька цікавих методів інтерактивного навчання на уроках правознавства у ПТНЗ. Наприклад, методика випереджаючого навчання. Реалізувати її на практиці можна за допомогою проведення учнівських презентацій. У будь- якій презентації будуть задіяні інформаційно-технічні засоби навчання, тобто реалізовуватиметься принцип наочності. Це сприятиме додатковій концентрації уваги учнів на уроці.

Зацікавити учнів до роботи може лише активне залучення їх до освоєння матеріалу. Учнівська презентація- це найкраща можливість для учнів ПТНЗ проявити свою індивідуальність у навчанні, тому що академічний навальний процес занадто стандартизований і не дає учням проявити себе.

Ставлячи перед учнями завдання створити презентацію,   вчитель ставить такі цілі:

 • Розвиток вміння учнів знаходити необхідній матеріал та правильно його викладати;
 • Розвиток комунікативних здібностей учнів ПТНЗ;
 • Розвиток у учнів такої якості як самостійність
 • Вироблення навичок групової роботи учнів над вирішенням певної навчальної проблеми;
 • Покращення навичок роботи колективу з наявними у ПТНЗ технічними засобами навчання.

Як краще організувати роботу групи учнів? По-перше, треба грамотно сформувати групи. Краще всього буде, коли учні самі сформують групи із своїх друзів. Формування колективу чисельністю 4- 6 чоловік, які мають завдання вирішити поставлену викладачем навчальну проблему, у наказному порядку, по списку чи якийсь інший недобровільний спосіб не матиме того позитивного результату, який хоче досягти педагог. По- друге, варто дати перелік тем, які учні можуть підготувати. Можливо, серед цього переліку будуть якісь теми, що можуть зацікавити певну групу більше, ніж інші.

Процес роботи над підготовкою теми має постійно контролюватися педагогом. Він має бути координатором, який може надавати поради, змінювати напрям роботи з пошуку необхідного матеріалу.

Що дає учням такий метод роботи? Головне- це посилюється згуртованість колективу. Також учні вчаться планувати свій час, тому що презентацію не можна приготувати швидко. Зазвичай дається широка тема, розкрити яку треба приблизно за 15- 20 хвилин часу. Для підготовки учням потрібно спланувати скільки часу вони зможуть виділити на цю роботу. В середині групи варто поділити обов’язки . Як саме? Хтось із учнів займається пошуком матеріалу, хтось- підготовкою слайдів для комп’ютерної презентації теми, 2 учні мають вивчити тему напамять, тому що вони її будуть викладати на аудиторію. Викладення теми в процесі презентації на високому рівні- це складний процес. Тут не можна обійтись лише тим, що учні знайшли багато матеріалу, створили слайди і завчили матеріал. Саме на етапі підготовки самого виступу можуть виникнути труднощі, тому що серед учнів немає професійних ораторів. Групі учнів потрібно синхронізувати свою роботу, а це можна зробити лише шляхом репетицій, які провести варто кілька разів.  Необхідно досягти синхронності у показі слайдів ( а за комп’ютером зазвичай сидить той учень, який створював слайди) та усного викладу матеріалу. Сам виступ оратора не має бути монотонним і академічним, його необхідно зробити емоційним, цікавим, максимально інформативно насиченим та обов’язково оратор має чергувати теоретичні факти і практичні моменти, тобто наводити приклади.

Як відомо, урок правознавства у ПТНЗ ніколи не буде належати до профілюючих навчальних занять, тому саме за допомогою застосування таких методів роботи, як презентації, зацікавить учнів до цього предмету.

Що означає для групи учнів, які створювали презентацію, вдале її проведення?  Та дуже багато, наприклад:

 • Підйом рівня зацікавленості предметом;
 • Покращення навичок групової роботи;
 • Підйом рівня впевненості учнів у собі і у своїх можливостях зокрема;
 • Покращення комунікативних навичок учнів;
 • Розвиток здібностей оратора.

 

Варто практикувати і інші методи. Як ви думаєте, навіть в умовах лекційного викладу матеріалу кого учні будуть краще слухати: вчителя чи свого ж колегу? Звичайно, колегу. Тобто, іноді треба практикувати проведення викладення нового матеріалу учнями ПТНЗ. Яким чином можна організувати таку лекцію? За певний час до проведення лекції педагог збирає у своєму методичному кабінеті учнів, які, на його думку, зможуть впоратись із завданням. Зазвичай план лекції складається з 3-4 питань. Педагог доручає підготувати доповіді по цим питанням учням, розподіляючи кожному по одному питанню. Складність цього завдання для учня полягає у тому, що треба сформувати доповідь так, щоб не було багато «води», інформація має бути викладена стисло і структуровано.  За день до проведення лекційного заняття ця ж команда лекторів знову збирається з педагогом на обговорення підготовлених доповідей. Якщо вчитель бачить, що якісь моменти треба виправити або доповнити, то вносить корективи у доповідь.

Підготовка учня до виступу має включати такі етапи:

 • Збір необхідного матеріалу для викладення питання;
 • Систематизація матеріалу;
 • Складання конспекту доповіді;
 • Ознайомлення викладача з текстом. Вчитель може внести корективи у текст або дати певні поради як краще розповісти якийсь момент;
 • Репетиція виступу. Для найкращого прояву всієї ораторської майстерності учень має репетувати перед дзеркалом, щоб відпрацювати якнайкраще міміку і жести. Зазначимо, що матеріал доповіді треба знати досконало, щоб якомога менше під час виступу дивитись у текст. Важливим елементом успішної доповіді та якісного засвоєння матеріалу іншими учнями є підтримання зорового контакту з аудиторією.

Використання такого методу викладання правознавства у ПТНЗ розвиватиме у учнів такі якості як:

 • Уважність;
 • Відповідальність;
 • Аналітичні навички;
 • Впевненість при публічному виступі;
 • Вміння викласти власну думку під час бесіди чи диспуту.

 

Така форма роботи як «Брейн- ринг» доречна при проведенні уроків повторення пройденого матеріалу. Вчитель напередодні проведення заходу складає перелік питань на гру. Утворюється певна кількість команд, які згідно правил гри мають складатись орієнтовно з 6 гравців кожна. Бажано отримати кратну кількість команд для більш повноцінного проведення змагань. При цьому, якщо з однієї групи неможливо утворити необхідну кількість команд, можливо звести уроки правознавства у двох групах. Кожна гра проводиться між двома командами, переможець для виходу у наступний етап змагання має набрати 6 очок. Проведення таких заходів, окрім чисто повторення матеріалу, має на меті ще такі моменти:

 • Відпрацювання навичок групової роботи;
 • Вміння знайти вирішення проблеми за короткий час;
 • Розвиток навичок взаємодопомоги та взаємовиручки у учнів;
 • Розвиток вміння сформулювати власну думку .

 

Як відомо, наочні зображення чудово відкладаються у зоровій пам’яті учнів. Тому на уроках засвоєння нових знань (лекціях) варто теж використовувати проектор, щоб була можливість показувати учням витяги з текстів нормативно- правових актів, різні таблиці тощо. Досвід багатьох вчителів говорить, що використання такої методики викладання досить ефективний.

Не треба забувати і про такий давно перевірений метод навчання як документальні фільми. Якщо є можливість підібрати якийсь фільм відповідно до теми заняття- сміливо її використовуйте.  Інформація, що подається у фільмі, учнями буде сприйматися набагато краще, ніж лекційний матеріал від педагога, тому що сприйняття іде не тільки слуховим, а і зоровим аналізатором, тобто інформація іде в мозок учнів двома каналами.

Деякі педагоги використовують під час проведення занять так звані діяльнісні інтерактивні методи навчання. Що це таке? З назви методу ми розуміємо, що він, як  і всі інші сучасні методи навчання, має на меті активне залучення учнів до процесу навчання. Цей метод полягає у :

 • Моделюванні професійної діяльності;
 • Аналізі різних практичних ситуацій;
 • Ділових іграх;
 • Організації практичної дослідницької роботи учнів на певну тему.

Розглянемо як можна цей метод реалізувати практично. Наприклад, ділова гра організовується дуже швидко. Можна організувати, наприклад, судове засідання. Серед учнів розподіляються ролі судей, присяжних, свідків, прокурора, адвоката, обвинуваченого. Задається певна ситуація, тобто фактично розглядається нібито вчинене обвинуваченим правопорушення.  Процес відбувається максимально наближено до реального, тобто є виступи усіх сторін, дебати, посилання на статті діючого законодавства. У кінці судового засідання має бути винесений обґрунтований вирок про визнання чи невизнання «підсудного» «винним».

Як можна провести аналіз практичних ситуацій? Це теж цікавий метод роботи. Дається юридична задача, у якій викладені певні факти, вчинені особами дії, їхні наслідки. Метою такої задачі в основному буває- дати юридичну оцінку наведеним фактам. При розгляді ситуації учні можуть спілкуватись у групі з кількох чоловік, користуватись текстами нормативних актів. Після обговорення представник групи виходить на аудиторію і викладає бачення своєї команди щодо вирішення ситуації. Потім так само роблять представники інших груп. В кінці цієї гри викладач підводить підсумок і надає правильну відповідь.

Безумовно, кожен викладач має право дати волю своїй фантазії і реалізувати на своєму занятті з правознавства і інші, можливо, більш цікаві, методи викладання предмету.

Відзначимо, що головною метою впровадження інноваційних методів навчання є реалізація особистісно- орієнтованого підходу до кожного учня. Якщо згадати радянську систему суспільства, там кожна людина не вважалась за особистість, а була лише гвинтиком у системі. Нині панують зовсім інші суспільні орієнтири, тому і навчання має відбуватись зовсім по-іншому. Кожен учень має розуміти, що він є особистість, в чомусь відмінна від інших.

Інтерактивні методи навчання сприяють більшій концентрації уваги учнів під час уроку. Але не можна їх використовувати постійно, тому що до цього учні теж звикають. Професійний вчитель має за допомогою практики знайти ту золоту середину, коли поєднання традиційних методів навчання з інтерактивними приноситиме найбілший результат у навчальному процесі.

Використовуючи на уроках правознавства інноваційні методи викладання, ми:

 • Збільшуємо увагу учнів до предмету, чим робимо вклад у підвищення правової культури населення України;
 • Формуємо і розвиваємо комунікативні навички в учнів;
 • Формуємо навички групової роботи, які потім обов’язково стануть при нагоді учням, які будуть працювати на виробництві.