Автор: Бабич Оксана Володимирівна

«Ти можеш! »повинен нагадувати вчитель учневі.
«Він може!»повинен нагадувати колектив.
«Я можу!»повинен повірити в себе учень.
В.Шаталов

 Кожен громадянин України знає, що золотовалютний запас забезпечує стабільний стан економіки держави. Та люди, які володіють більшим об’ємом знань і іншим їх змістом, що дозволяє зазирнути у майбутнє, знають про інший своєрідний золотий запас, який є ще важливішим стратегічним ресурсом держави. Цей золотий запас – здоров’я нації, бо саме високоінтелектуальні особистості, що досягли високого фізичного, психічного і духовного рівня, здатні розв’язувати проблемні завдання, втілювати у життя новітні ідеї, тривалий час якісно виконувати розумову та фізичну роботи.

Сьогодні, коли в Україні демографічна ситуація катастрофічно погіршується – збільшується рівень смертності населення в працездатному віці, скорочується природний приріст населення; на тлі економічного спаду зростає злочинність, поширюється алкоголізм і наркоманія, потрібне інше відношення до «золотого запасу» нації, треба дати суспільству не поверхові, а глибинні знання про збереження і зміцнення духовного, психічного, фізичного і соціального здоров’я, допомогти молоді сформувати міцний духовний світогляд, формувати мотивацію здорового способу життя.

Якщо про фізичний розвиток, що стосується росту й функціонування органів та систем організму, більш – менш відомо широкому загалу, то про складові духовного та психічного розвитку більшість має досить – таки туманне уявлення. А саме духовний і психічний розвиток визначає якість життя людини – це нормальне функціонування процесів мислення, пам’яті, уваги, здатність адекватно оцінювати й сприймати свої почуття і відчуття, свідомо управляти своїм емоційним станом, розвивати свій інтелект, мати певні моральні ідеали й життєві цінності.

На жаль, наша наука тривалий час не визнавала духовної складової розвитку людини, яка є головною і визначає здоровий спосіб життя. Духовний розвиток людини визначає також мету її існування, ідеали й життєві цінності. Психічна, духовна, фізична та соціальна складові взаємопов’язані, кожна з них робить свій внесок у здоров’я особистості, яке треба розглядати по – новому: як універсальну людську цінність.

Золотому фонду нації загрожує знищення, та для того, щоб зупинити цю небезпеку, потрібно зробити лише «дрібничку» – навчити людину МИСЛИТИ, РОЗВИВАТИСЯ, ВДОСКОНАЛЮВАТИСЯ, бо більшість людей дивляться – і не бачать, слухають – і не чують, мають голову – і не розуміють найважливіших речей… Ця річ полягає в тому, що розвиток дозволяє людині, суспільству, людству в цілому реалізувати свій людський потенціал, бути гідним громадянином своєї Вітчизни. Треба дивитися на життя як на дар Божий, як на неймовірне поле можливостей з оптимізмом: очі бачать, ноги ходять, вуха чують, серце б’ється, голова розуміє – душа радіє!

 Щоденник розвитку школяра надає можливості:

  • учням – відповідально ставитися до всіх складових особистісного розвитку, самовизначатися, самоудосконалюватись, самореалізовуватись у різноманітних видах діяльності
  • класним керівникам, практичному психологу та соціальному педагогу – гармонія духовного, психічного і фізичного з метою виховання творчої, високо інтелектуальної, компетентної особистості
  • батькам – брати участь у всебічному розвитку дитини

щоденник розвитку дитини( формат А5)

щоденник розвитку школяра ( формат А4)

щоденник розвитку школяра ( формат брошюра)