Автор: Рощупкіна Віра Петрівна

Тема:  Вивчення  словникових  слів

Тип  уроку: урок  рефлексії

Основні  цілі  уроку:

  • Діяльнісні: повторити матеріал  про  словникові  слова,  вивчений  у  2  класі,  розвивати  мислення,  уяву,  зв’язне  мовлення  школярів.
  • Навчальні: ознайомити учнів  із  словниковими  словами,  які  будуть  вивчатися  у  3 класі.
  • Виховні: прищеплювати інтерес  до  вивчення  мови,  сприяти  виникненню  товариських  стосунків  між  дітьми.

Розумові  операції: аналіз,  синтез, порівняння,  узагальнення,  класифікація.

Демонстраційний  матеріал: малюнки  учнів.

Технічне  забезпечення: комп’ютер.

Форми  роботи: фронтальна,  індивідуальна,   парна,  групова.

Завантажити матеріал

Завантажити матеріал

Завантажити матеріал

038

053

060

073

 

082

083

128

 

131

132

 

148

171