Петреченко Світлана Василівна, учитель вищої категорії, «учитель-методист», учитель української мови та літератури, заступник директора з НВР Донецької спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №135 з поглибленим вивченням предметів природничо-математичного циклу (ДСЗШ №135)

Речення. Типи підметів та присудків, (8 клас)

Мета: з’ясувати рівень засвоєння знань та сформованості вмінь з теми, систематизувати й узагальнити знання про речення, формувати вміння розрізняти головні й другорядні члени речення; застосовувати здобуті теоретичні знання на практиці, удосконалювати навички самостійної роботи, розвивати логічне мислення, пам’ять, увагу; розвивати аналітичну діяльність, асоціативне мислення; виховувати повагу до мови, свідоме ставлення до знань

Тип уроку: комбінований урок (систематизація й узагальнення знань;  перевірка й облік здобутих знань, умінь і навичок).

Обладнання: тестові завдання, картки з термінами

Хід уроку

 

І. Повідомлення теми і  мети  уроку. Мотивація. Самооцінка

 

ІІ. Систематизація раніше засвоєного теоретичного матеріалу

Фронтальне опитування.

* Гра «Погоджуюсь – не погоджуюсь»

 1. Ми знаємо три головних члени речення.
 2. Присудок частіше виражається дієсловом.
 3. Другорядний член речення поширює повідомлення.
 4. Додаток вказує на ознаку предмета.
 5. Обставина підкреслюється пунктиром.
 6. До головних членів речення належать підмет, означення та обставина.
 7. Підмет частіше виступає іменником у Н.В.
 8. За метою висловлювання речення бувають односкладні та двоскладні.
 9. Словосполученням бувають однорідні члени речення.
 10. Додатки відповідають на питання непрямих відмінків.
 11. Простий дієслівний присудок складається з одного дієслова.
 12. Залежно від вираження головного слова словосполучення бувають іменникові, прикметникові, дієслівні тощо…

Завантажити матеріал