Публічний захист магістерських робіт зі спеціальності «Лабораторна  діагностика» вдруге відбувся в Запорізькому державному медичному університеті. Магістратура за цією спеціальністю, на відміну від інших медичних і фармацевтичних, належить до періоду  додипломного навчання, і лише чотири українські медичні ВНЗ готують магістрів лікарів-діагностів.

25 студентів-магістрантів представили на суд державної екзаменаційної комісії і наукової спільноти університету ґрунтовні дослідницькі роботи, виконані на провідних кафедрах: гістології, патологічної анатомії і патофізіології, фармакології, біохімії, внутрішніх хвороб, акушерства, гінекології та репродуктивної медицини. При їх підготовці студенти оволоділи практичними навичками наукової роботи, методами та інструментами досліджень,  ознайомилися із сучасними вимогами до науково-дослідних робіт.

Захист робіт тривав кілька днів, а процедура була серйозною: магістранти доповідали про свої дослідження, проведені в університетському навчальному медико-лабораторному центрі, доповіді супроводжувалися WEB-презентаціями, а їх обговорення перетворювалося на жваву дискусію, у якій взяли участь не лише наукові керівники – завідувачі кафедр, професори та доценти, але й самі студенти.

Переважна більшість робіт оцінена найвищим балом, а кілька магістрантів отримали можливість продовжити наукову роботу на профільних кафедрах ЗДМУ.