Автори: Оксана ГОЛОВНЬОВА, практичний психолог, спеціаліст І категорії

Тетяна БАБЕНКО, викладач анатомії та фізіології, куратор групи СС 11-2-2

Криворізький медичний коледж, м. Кривий Ріг

Соціально-психологічний клімат в колективі

Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання

(психологічна година спілкування з елементами тренінгу)

 Анотація

Працюючи практичним психологом за фахом у Криворізькому медичному коледжі проводжу різноманітні соціально-психологічні години спілкування у групі. Одним із важливих аспектів роботи зі студентами є формування вмінь спілкування з іншими людьми.

Пропонуємо вашій увазі психологічну годину спілкування з елементами тренінгу на тему: «Соціально-психологічний клімат в колективі. Бар’єри спілкування та шляхи їх подолання». Актуальність цієї теми бачиться у тому, що виховуючи молодь та готуючи її до життя і до роботи в медицині, ми прагнемо у своїй роботі прищепити їм навички милосердя, розуміння інших людей, підтримки, вміння спілкуватися та ін.

Цю позакласну виховну годину спілкування ми провели разом з куратором групи Бабенко Т.П. та групою студентів ІІ курсу. Цю годину спілкування можна проводити не тільки серед студентів-медиків, а й серед старших класів шкіл у вигляді виховної години.

Мета:

 • З’ясувати поняття та особливості розвитку психологічного клімату
 • Визначити показники позитивного та негативного мікроклімату
 • Обговорити фактори, які впливають на клімат в колективі
 • З’ясувати поняття спілкування, чому можуть виникати бар’єри спілкування
 • Вміти надавати рекомендації щодо подолання бар’єрів спілкування
 • Сприяти гуртуванню колективу

Вступне слово куратора групи:

Сьогодні як ніколи стала очевидною вирішальна роль особистісного фактора у навчальному закладі. Людський фактор включає в себе психологічні і соціально-психологічні особливості студентів та викладачів. Це інтереси, бажання та прагнення людей, їх очікування один від одного, риси характеру і здібності, накопичений запас знань, умінь, навичок, звичок. Це психічні властивості і стан студентського колективу (групи), його настрій, творчий і моральний мікроклімат, згуртованість, трудова та управлінська активність, психологічна сумісність, авторитетність та ін. Практично від того, наскільки склалася доброзичлива атмосфера, який психологічний клімат у колективі (групі), залежить час успішного життя колективу, його досягнення поставлених цілей. Клімат в навчальному закладі надає потужний вплив на успіхи і неуспіхи кожного студента, безумовно, впливає на сьогоднішню життя і завтрашні погляди і діяльність.

Сьогодні ми спробуємо з’ясувати шляхи формування сприятливого клімату в нашому колективі, визначити бар’єри спілкування, і якщо вони виникають, як їх долати.

Вправа «Асоціації»

Психологічний клімат – це…? (по одному слову кожного учасника)

Психолог

Психологічний клімат – це емоційне забарвлення психологічних зв’язків членів колективу, що виникає на основі їх близькості, симпатії, збігу характерів, інтересів, нахилів. Це стійкий стан групи, відносно    стабільний і типовий для неї емоційний настрій, який відображає реальну ситуацію внутрішньогрупової взаємодії й міжособистісних відносин.

 

Психолог

Для того у вашій групі гарний мікроклімат давайте визначимо правила для гарного мікроклімату у вашій групі

«Правила у нашій групі»

Правила спілкування в групі

 1. Не оцінюй інших. Не порівнюй інших людей між собою, хто «кращий», а хто «гірший». Не оцінюй людину за те, якою вона є, як виглядає, як поводиться, які в неї проблеми.
 2. Не давай порад, що повинні робити інші, а чого не повинні Немає причин вважати, що ти наймудріший.
 3. Говори «до людини», а не «про людину».
 4. Якщо під час занять ти хочеш щось сказати учаснику, не говори, дивлячись на стелю, вбік або на когось іншого: «Він…», «Вона…», а звертайся безпосередньо, наприклад : «Я хочу тобі сказати…».
 5. Говори від себе, використовуючи «Я-речення». Не узагальнюй: «Вважають…», а говори про себе: «Я вважаю…».
 6. Називай учасників на ім’я.
 7. Для кожної людини найкращим звучанням є звучання її імені. Якщо підлітки згодні працювати в групі та дотримуватися правил роботи групи, вони укладають контракт.

Психолог

А який буває мікроклімат взагалі? (позитивний і негативний)

Давайте визначимо показники позитивного мікроклімату (перша підгрупа)

Та показники негативного мікроклімату (друга підгрупа)

Обговорення

Так сприятливий соціально-психологічний клімат характеризується певними суб’єктивними ознаками, які розкривають його внутрішню суть:

 • наявність позитивної перспективи для групи і кожного її індивіда;
 • взаємодовіра і висока взаємовимогливість в групі;
 • ділова критика;
 • вільне висловлювання власної думки відсутність тиску керівників на підлеглих достатня поінформованість працівників про цілі та завдання організації;
 • задоволеність працею й належністю до групи;
 • прийняття на себе відповідальності за стан справ у групі;
 • уболівання за честь колективу, бажання зробити посильний внесок у його дальший розвиток;
 • відсутність тиску керівника на підлеглих і визначення за ними права приймати важливі для колективу рішення;
 • чуйність, але водночас вимогливість керівника у ставленні до кожного члена колективу;
 • створення в колективі умов для активної професійної та творчої діяльності, самореалізації, самоствердження та саморозвитку кожного працівника.

Також слід зазначити, що проблема довіри людей один до одного в організації є одною із найбільш актуальних проблем в колективі.

Несприятливий соціально-психологічний клімат характеризується прямо протилежними ознаками:

 • члени таких колективів байдуже ставлять один до одного і до колективу в цілому;
 • не вболівають за стан справ;
 • відпрацьовують необхідні години і не виявляють інтересу до того, що їх безпосередньо не стосується

Куратор групи

У понятті психологічного клімату виділяються три “кліматичні зони”:

СПК (за В.Шепелем) складається з 3-х компонентів:

 • Перша кліматична зона – соціальний клімат, який визначається тим, наскільки в колективі усвідомлені мета та завдання діяльності, наскільки в ньому гарантоване  дотримання всіх прав і обов’язків його членів.
 • Друга кліматична зона – моральний клімат, який визначається тим, які моральні цінності в цьому колективі є прийнятними.
 • Третя кліматична зона – психологічний клімат, ті неофіційні відносини, що складаються між людьми, що перебувають у безпосередньому контакті один з одним.

Психолог

А як Ви думаєте, які фактори впливають на формування соціально-психологічного клімату в колективі? (опитування студентів, підняттям рук)

Обговорення

Фактори, які впливають на психологічний клімат в колективі:

 • Стиль керівництва
 • Особливості діяльності
 • Система взаємостосунків у групі
 • Сумісність характерів у групі

Психолог

Для того, що у групі був гарний мікроклімат повинно відбуватися гарне спілкування.

Вправа «Асоціації»

Спілкування це – ……? (студенти визначають)

Мозковий штурм «Спілкування – це…».

Усі відповіді учасників записуються на картках. Після цього тренер узагальнює їх разом з підлітками. В ході мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо конфліктного спілкування. Тренер має обговорити цю проблему і підвести підлітків до висновку, що конструктивно вирішити будь-яку проблему можна, лише ефективно спілкуючись.

Психолог

Давайте визначимо, які Ви знаєте бар’єри спілкування (комунікативні бар’єри)

Обговорення

Комунікативні бар’єри:

 • Семантичний бар’єр виникає тоді, коли ділові партнери користуються одними і тими ж знаками (у тому числі словами) для позначення абсолютно різних речей. Причини виникнення цього бар’єри різні. Щоб здолати семантичний бар’єр, необхідно зрозуміти особливості партнера, використати зрозумілу для нього лексику; слова, що мають різні значення, необхідно пояснювати, в якому сенсі те або інше слово ви використали.
 • Логічний бар’єр (невміння виражати свої думки) дуже заважає спілкуванню. Гельвеций говорив: “Потрібно значно більше розуму, щоб передати свої ідеї, чим щоб мати їх. Це доведено тим, що існує багато людей, які вважаються розумними, але пишуть дуже погані твори”. Необхідно набратися терпіння і використати усе своє уміння слухати, ставити питання, щоб отримати від партнера необхідну інформацію.
 • Фонетичний бар’єр (погана техніка мови) дуже заважає ефективному спілкуванню. Але якщо ви зацікавлені в контакті саме з цим партнером, доведеться пристосовуватися до його манери говорити і не показувати виду, що ви чимось невдоволені.
 • Невміння слухати проявляється в тому, що партнер перебиває, починає говорити про своє або йде у власні думки і зовсім не реагує на ваші слова. Компенсувати невміння партнера слухати можна тільки своїм мистецтвом говорити.
 • Бар’єр модальностей виникає тоді, коли людина не замислюється про пріоритетний канал сприйняття інформації. Для того, щоб в комунікації не виникав бар’єр модальностей, треба передавати інформацію в тій модальності, в якій її найлегше сприймати партнерові, в тій формі, в якій вона йому зрозуміла.
 • Бар’єр характеру теж створює складнощі в спілкуванні. У кожної людини свій характер, але виховані люди уміють поводитися так, щоб їх характер не був джерелом конфлікту. Не усі, проте, хочуть і уміють розібратися в собі і контролювати себе. Люди з яскраво вираженими особливостями темпераменту можуть бути незручними співрозмовниками.
 • Неввічливість – це той бар’єр, який заважає і правильно сприймати партнера, і розуміти, що він говорить, і взаємодіяти з ним. Неввічливе звернення можна присікти спокійною, без роздратування, власною ввічливістю.. Пам’ятайте, що ваша мета – співпраця, а не конфлікт. Коли людина груба, виникає бажання негайно різко поставити її на місце. Але це може привести до суперечки. Краще розмовляти холодним і спокійним тоном.

Психолог

Щоб не було бар’єрів у спілкуванні у групі давайте визначимо рекомендації для гарного спілкування, і як можна подолати бар’єри у спілкуванні

Обговорення

Життя зіштовхує нас з різними людьми. І дуже рідко дарує тих, в спілкуванні з якими бар’єри не виникають. Тому слід бути поблажливими до проявів некомунікабельності і вміти робити спілкування безконфліктним. Для цього необхідно наступне:

 1. Поважати співрозмовника, яким би він не був.
 2. Намагатися зрозуміти, чим викликана поведінка людини, яке нам неприємна.
 3. Мати почуття власної гідності
 4. Вміти контролювати себе в спілкуванні.
 5. Так будувати свою поведінку, щоб зменшити або усунути бар’єр.

Завершення заняття

Психолог. Взагалі методів, прийомів і правил ефективного спілкування розроблено чимало, єдиною проблемою тільки залишається те, що більшість з нас просто забуває про них, віддаючись своїй людській природі, забуваючи про найважливіші правила спілкування. Тільки одиницям вдається цілеспрямовано і ефективно їх використовувати і знаходити спільну мову з більшістю співрозмовників. Ефективне спілкування і вміння усувати бар’єри в ньому – це більше, ніж наука, це справжнє мистецтво, яке так потрібне в нашому житті.

Рефлексія:

 • Чи сподобалася вам сьогоднішня година спілкування?
 • Що запам’яталося найбільше?
 • Чи стануть вам у нагоді отриманні знання в майбутньому?

Використані джерела

 1. Психологический комфорт в школе: как его достичь: акции, тренинги, семинары / авт.-сост. Е.П. Картушина, Т.В. Романенко. – Волгоград: Учитель, 2009.
 2. Скаженик Е.Н. Практикум по деловому общению: Учебное пособие. Таганрог: Изд-во ТРТУ, 2005.
 3. Тернопільська В.І. Психологія для старшокласників (від самопізнання до соціальної відповідальності): Навчальний посібник / За ред. проф. М.В. Левківського. – К.: Центр навчальної літератури, 2004.
 4. Томан І. Мистецтво говорити: Пер. з чес. – 2-е видан. – К.: Політвидав України, 1989.
 5. Філоненко М.М. Психологія спілкування: підручник / М.М.Філоненко. – К.: Центр учбової літератури, 2008. — 224 с.
 6. Цимбалюк І.М. Психологія спілкування: навчальний посібник / І.М.Цимбалюк. – К.: В.Д. Професіонал, 2007. – 464 с.