Автор: Мисак Оксана Богданівна

Предмет: Спецтехнологія.

Тема програми: Слюсарна справа.

Тема уроку:  Нарізування внутрішньої та зовнішньої різьби.

Мета уроку:

  • навчальна:

– познайомити учнів зі способами нарізування внутрішньої і зовнішньої різьби;
– навчити правильно підбирати заготовки та використовувати інструмент.

 

  • розвиваюча:

– формування раціонального і творчого мислення;формування вмінь та навичок до самоконтролю і планування своєї діяльності;
– формування уваги, спостережливості, критичного, аналітичного та логічного мислення;

 

  • виховна:

– виховання поваги до праці та обраної професії;
– виховання моральних якостей учнів як особистостей, комунікабельності;
– виховання дисципліни, сумлінності, відповідальності, ініціативи.

 

Тип уроку: комбінований.

Вид уроку: урок поєднання розповіді викладача з демонстрацією прийомів, впровадження методу інтерактивних технологій.

Дидактичне забезпечення: плакати, опорно-довідковий конспект, презентація.

Матеріально-технічне забезпечення: мітчики, плашки, підручники, мультимедійне обладнання.

Міжпредметні зв’язки:

  • Предмет «Допуски та технічні вимірювання», тема «Допуски і посадки різьбових з’єднань».
  • Предмет «Читання креслень», тема «Робочі креслення деталей та ескізи».
  • Виробниче навчання, тема «Нарізування різьби».

Література:  

  1. Макієнко М.І. Загальний курс слюсарної справи: Підручник/Пер. З рос. В.К.Сидоренко. – К.: Вища шк., 1994. – 311с.
  2. Височин В.О. Слюсарно-складальні роботи у виробництві радіоелектронної апаратури: Навч. посіб. – К.: Вища шк., 2006. – 279с.
  3. https://www.youtube.com/watch?v=jlBuKgdkLFU

 

Завантажити матеріал
Завантажити презентацію