Законопроект (реєстр. № 1447) має на меті забезпечити конституційне право віруючих батьків або осіб, що їх замінюють, на виховання своїх дітей відповідно до власних релігійних переконань.

У законопроекті пропонується надати релігійним організаціям, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому законодавством порядку, право на створення навчальних закладів (дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних, професійно-технічних, вищих). Крім того, автори законопроекту наголошують на тому, що запропоновані законодавчі зміни не порушують конституційних принципів відокремлення релігійних організацій від держави, а школи – від церкви.

Проектом Постанови за реєстраційним № 2173 пропонується впровадити мораторій на закриття загальноосвітніх навчальних закладів державної і комунальної форм власності. Адже відомо, що місцеві органи виконавчої влади, посилаючись на відсутність коштів на утримання сільських шкіл, часто ігноруючи позицію громади, приймають рішення про закриття сільських шкіл. А це унеможливлює для дітей доступ до якісної освіти, спричиняє соціальні конфлікти.

Проте Комітет Верховної Ради з питань науки і освіти зауважує, що впровадження мораторію на відповідний час не вирішує зазначеної проблеми. Потрібні комплексні заходи для збереження мережі загальноосвітніх навчальних закладів. Це зокрема, розвиток освітніх округів, забезпечення шкільними автобусами, ремонт доріг тощо.