Автор: Ганиш Алла Вікторівна

Мета: розвиток креативних і комунікативних здібностей педагогів; створення сприятливого мікроклімату в колективі; розвиток мотивації вихователя до самовдосконалення у різноманітних сферах життя.

Завдання:

 1. Активізувати внутрішню енергію учасників для створення гарного настрою у групі.
 2. Допомогти учасникам усвідомити і сформулювати свої позитивні сторони у спілкуванні з оточуючими.
 3. Розвивати оригінальність і гнучкість мислення, стимулювати творчу уяву та фантазію, згуртувати колектив.
 4. Сприяти розвитку перспектив професійного зростання і розширення сфер ефективних дій у професійній діяльності й поза нею.

Прийняття правил роботи на занятті

Група озвучує та приймає правила роботи на тренінговому занятті:

 1. Дотримуватися правила «конфіденційності».
 2. Бути відкритим і відвертим.
 3. Про себе говорити «я», а не «ми».
 4. Не перебивати того, хто висловлюється.
 5. Працювати за принципом «тут і тепер».
 6. Дотримуватися правила «добровільної активності».
 7. Поважати думку іншого.

Вступне слово психолога

Сьогодення ставить нові вимоги до дошкільної освіти й до кожного вихователя. Педагоги мають бути творчими особистостями, новаторами ідей, постійно підвищувати свою професійну   майстерність.

Зрозуміло, що лише творчий вихователь зможе працювати в нових умовах, які вимагають неабиякого винахідництва, раціоналізаторства, прагнення відійти від шаблону, вміння експериментувати і знаходити оригінальні рішення.

Запропонований психолого-педагогічний тренінг спрямований на розвиток креативних здібностей педагогів сучасного дошкільного закладу.

Мета нашого тренінга: визначення рис творчої особистості та умов, що заважають виявленню творчості; розвиток креативних і комунікативних здібностей учасників заняття; сприяння розвитку творчої уяви, допитливості, сміливості та гнучкості мислення.

Завантажити матеріал