Під час засідання розглянуто питання фінансування аграрних ВНЗ, формування державного замовлення на підготовку фахівців, штатних розписів, фінансової та академічної автономії вищих навчальних закладів тощо.

Зокрема, Інна Совсун наголосила на важливості налагодження ефективної співпраці між аграрними вищими навчальними закладами та Міністерством освіти і науки із залученням експертної оцінки Міністерства аграрної політики та продовольства України у зв’язку з перепідпорядкуванням закладів МОН.

Перший заступник зазначила, що всі аграрні заклади отримують фінансування у відповідності до запланованого бюджету. «Міністерство не має намірів фінансувати за різними принципами університети різних рівнів», – запевнила Інна Совсун.

За словами Інни Совсун, за останні роки в країні скорочувалася кількість випускників шкіл, а штати університетів та їх кількість неухильно зростала. «Якщо подивитись на видатки на освіту, то 30 % ми витрачаємо на вищу освіту, і це – безпрецедентно», – зазначила перший заступник міністра.

Як повідомила Інна Совсун, у Законі «Про вищу освіту» зафіксовано право університетів розміщувати зароблені кошти на рахунках в державних банках. Цю норму вже внесено до закону про бюджет і затверджується порядок її застосування. Університети повинні вчитися заробляти за рахунок своїх наукових досліджень. Інна Совсун нагадала про широкі можливості аграрних вищих навчальних закладів у цьому напрямі, зокрема, в рамках програми Європейського Союзу «Горизонт 2020».

Перший заступник міністра освіти і науки також звернула увагу керівників аграрних університетів на питання формування навчальних планів на 2015/2016 навчальний рік. «Чинними залишаються стандарти вищої освіти в частині освітньо-кваліфікаційних характеристик. ОПП є не обов’язковими для виконання. Це означає, що на наступний рік необхідно змінювати програми, по-іншому формувати розклад. Більше не зв’язує університети і  перелік необхідних предметів, особливо тих, що не є фаховими», – пояснила Інна Совсун.

А також нагадала, що відповідно до Закону «Про вищу освіту» та наказу Міністерства № 47 обмежено кількість предметів на рік – максимальна кількість яких становить 16 дисциплін. Важливо під час складання розпису передбачити 25 % предметів на вибір студента та скорочення навантаження на викладачів.

Перший заступник міністра закликала дотримуватись Закону «Про вищу освіту» та оприлюднити на офіційних веб-сайтах навчальних закладів низку документів, як вимагається законодавством.

У свою чергу, директор департаменту вищої освіти Юрій Коровайченко нагадав про обов’язковість опублікування Правил прийому до ВНЗ у Єдиній державній базі з питань освіти.