31 березня учасники проекту – науково-педагогічні працівники ПолтНТУ, представники всіх факультетів – узяли участь в тестуванні, організованому Мовним центром ПолтНТУ, на чолі з його директором Тамарою Ходурською разом із консультантом екзаменаційного відділу Британської ради (Україна) Наталією Грінько.

Мета тестування – визначити рівень володіння англійською мовою за допомогою міжнародного тесту Aptis, зокрема рівень сформованості лексичних і граматичних навичок, а також умінь у читанні, аудіюванні, говорінні та письмі згідно із шкалою Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти.

Нині в ПолтНТУ навчається велика кількість іноземних студентів, тому педагоги закладу зобов’язані володіти достатнім рівнем іноземної мови. На базі університету діє Мовний центр, мета якого – постійне підвищення та вдосконалення володіння іноземною мовою, це підштовхує шукати співпраці з провідними програмами розвитку в мовній галузі.

Учасники тестування отримають офіційне підтвердження від представництва Британської Ради у м. Лондон, що засвідчить рівень володіння англійською мовою.

Полтавський національний технічний університет імені Юрія Кондратюка продовжить і надалі підвищувати кваліфікацію викладачів задля якісного викладання профільних предметів іноземною мовою.