“Сьогодні наша держава, – зазначив у своєму виступі директор Слов’янської гімназії Г. Беженар, –  реально підійшла до реалізації демократичних реформ і формування громадянського суспільства, змін у суспільно-політичній структурі країни, що обумовлює необхідність і нової освітньої політики, спрямованої на побудову демократичної, правової держави та задоволення освітніх потреб громадян незалежної України. Стрімкі зміни політичної, економічної, соціальної та культурної сфер людської діяльності ставлять на порядок денний питання про зміни підходів, методів, стилів виробничих відносин і поступового перетворення жорсткого субординаційного управління сучасними організаціями на мобільне, гнучке. Це, у свою чергу, потребує суттєвої перебудови управлінської системи в освіті”.

Основним вектором діяльності адміністрації гімназії, батьківської громади, наголосив директор, є пошук нових, відкритих і демократичних моделей управління, які мають утверджуватися як державно-громадські й орієнтувати освітні процеси на постійний розвиток. При цьому важливо передбачити органічне поєднання засобів державного впливу з громадським управлінням, що розширюватиме управлінські можливості громадської думки.

Багаторічний досвід прийому дітей до 1-х класів школи  показав недоліки та недосконалість наявної системи, негативний вплив зовнішнього чинника через практику так званого телефонного права, що  викликало нагальну потребу започаткувати ще минулого року онлайн-реєстрацію на співбесіду щодо визначення рівня готовності дитини до систематичного навчання. Започатковане нововведення унеможливило безпідставне втручання в перебіг вступної кампанії та значно знизило напруження навколо неї. Упродовж року механізм реєстрації через комп’ютерну систему було технічно доопрацьовано, удосконалено. Така форма роботи отримала схвальні відгуки батьківської громади.

Реальним проявом залучення громадськості до реалізації відкритої освітньої політики гімназії та забезпечення управління з урахуванням реальної громадської думки стало обрання на конференції конфліктно-наглядової комісії, завданням якої є контроль за забезпеченням рівного доступу дітей до отримання якісної початкової освіти, відкритої та прозорої вступної кампанії до 1-го класу.

Батьки майбутніх першокласників мали змогу на конференції ознайомитися із закономірностями адаптації дитини до школи, інформацією про «індикатори успіху дитини», алгоритмом співбесіди з дитиною (виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення дисциплін відповідно до спеціалізації закладу), а також було проведено тренування щодо онлайн-реєстрації.