Наш науковець у співавторстві зі своїми колегами запропонував низку змін і доповнень до чинних законів України, що стосуються правового регулювання діяльності правоохоронних органів. Науковці врахували, що в чинному Кримінально-виконавчому кодексі України відсутні окремі поняття та норми і саме з цієї причини запропонували конкретні доповнення й уточнення.

Так, у зв’язку із відсутністю в згаданому Кодексі понять ”застосування фізичної сили“, ”спеціальні засоби“ та глави ”Заходи безпеки“ пропонується доповнити ст. 106 КВК України окремими частинами: ”Застосування фізичної сили“ і ”Спеціальні засоби“. До цієї ж статті, вважають науковці, необхідно додати частину ”Підстави застосування службових собак“.

Пропонується внести зміни до глави 16 КВК ”Режим у колоніях і засоби його забезпечення“: додати главу 16-1 ”Заходи безпеки“ зі ст. 104 ”Оперативно-розшукова діяльність у колоніях“ і ст. 106 ”Підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї“ та ст. 106-1 ”Підстави проведення спеціальних операцій у виправних і виховних колоніях“. Вважається за необхідне доповнити КВК України ст. 106-2 ”Залучення сил і засобів колонії, органів і установ виконання покарань для гарантування безпеки у місцях позбавлення волі“. Поряд із застосуванням спеціальних засобів, заходів фізичного впливу і зброї вважається за необхідне внести норму щодо застосування гамівної сорочки. Ця ж 106 стаття КВК України, на думку науковців, потребує доповнень щодо пояснення та формулювання понять і норм ”злісне невиконання законних вимог персоналу колонії“, ”насильницькі дії“. Під останніми пропонується розуміти ”зв’язування, відбирання зброї, нанесення побоїв або тілесних ушкоджень, вбивство, а також погрози вчинення таких дій як щодо персоналу колонії, так і щодо інших осіб“.

Важливо, що науковці рекомендують розширити тлумачення норми права щодо застосування заходів фізичного впливу: ”Застосуванню заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї має передувати попередження про намір використання вказаних заходів і засобів“. Гуманістичним змістом характеризується ще одна пропозиція науковців: ”Якщо застосування заходів фізичного впливу, а також спеціальних засобів, гамівної сорочки та зброї уникнути неможливо, вони не повинні перевищувати міру, необхідну для виконання покладених на адміністрацію колонії обов’язків і мають зводитися до завдання найменшої шкоди здоров’ю правопорушників. У разі необхідності адміністрація колонії зобов’язана надати допомогу потерпілим“.

Таким чином, наш науковець-правознавець і його колеги з інших науково-освітніх правничих інституцій України внесли пропозиції щодо змін у чинному законодавстві держави, які наближують національну юридичну теорію і практику до прогресивних норм і принципів міжнародного права.