Уперше вдосконалення професійного рівня та проходження курсів підвищення кваліфікації музичних керівників дошкільних навчальних закладів здійснюється за програмою проекту «Академія інноваційного розвитку освіти» та за дистанційною формою навчання на базі Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти у співпраці з Закарпатським інститутом післядипломної педагогічної освіти. У межах співпраці двох інститутів, об’єднаних спільною метою у супроводі «Академії інноваційного розвитку освіти», здійснюється не тільки навчання новому, а й відбувається обмін досвідом за допомогою сучасних новітніх технологій – онлайн.

Освітяни Закарпаття зазначили високий рівень організації тренінгів і надзвичайно доброзичливу атмосферу співпраці, дружній настрій, високу якість викладання, глибокі знання матеріалу та великий досвід роботи з питань інноватики та використання ІКТ в освітньому процесі тренерів. Відбулося знайомство з мережевими освітніми моделями в Google-просторі, створення освітніх веб-сайтів та on-line занять для участі у фестивалях педагогічних ідей.

Цікаво, неординарно і змістовно проводили заняття координатор науково-педагогічного проекту «Академія інноваційного розвитку освіти», кандидат психологічних наук Гончаренко Наталія Миколаївна, та кандидат педагогічних наук, тренер проекту, науковий співробітник Інституту проблем виховання НАПН України Просіна Ольга Володимирівна.

Вдало організоване інтерактивне навчальне середовище сприяло особистісному та професійному зростанню. Слухачі дійшли висновку, що навчатися ще треба багато чого: інновації стрімко рухаються вперед, і сучасному музичному керівникові не можна зволікати, зокрема в питаннях використання ІКТ у навчально-виховному процесі.

Семінар дав новий поштовх, з’явилися творчі плани. Разом із актуальною теоретичною інформацією отримано великий багаж практичних умінь і навичок під керівництвом Просіної Ольги Володимирівни:

· умови професійного успіху музичних керівників дошкільних навчальних закладів;

· використання інноваційних технологій при розв’язанні проблеми мовленнєвого та креативного розвитку дошкільнят;

·  використання комп’ютера в роботі музичного керівника дошкільного навчального закладу.

Педагоги ознайомилися з програмами Finale, Sibelius, за допомогою яких здійснюється набір нот, що дає змогу користувачеві вводити, редагувати та роздруковувати нотний текст різного ступеню складності, покроково навчалися працювати в програмі MuseScore, яка найбільш доступна в практичному застосування у роботі музичного керівника.

Музичні керівники вважають, що такі навчальні заняття істотно підвищують фаховий рівень педагогічних працівників, адже запропоновані теми з питань сучасного освітнього менеджменту, підвищення рівня професійної компетентності засобами інформаційно-комунікаційних технологій наразі є дуже актуальними.

Закарпатський інститут післядипломної педагогічної освіти та Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти одними з перших долучилися до демонополізації післядипломної освіти, адже сучасний педагог повинен мати можливість обирати ті форми і методи пізнання нового, які підвищують професійну компетентність та ефективність освітнього процесу. Ми вважаємо, що всі педагоги повинні мати вільний вибір курсів за власними потребами, без обмежень.