Днями в інституті філології та журналістики та інституті іноземної філології Житомирського державного університету імені Івана Франка відбулася Третя міжнародна лінгвістична онлайн-конференція молодих науковців.

Традиційно на конференції було презентовано проекти наукових досліджень молодих мовознавців з метою обміну досвідом та налагодження наукових зв’язків для подальшої дослідницької роботи. Не залишилися осторонь і давні друзі українських учасників конференції – відділ Artes Liberales та відділ історії польської мови і діалектології Варшавського університету.

Тематика презентацій молодих учасників обох університетів стосувалася діалектології, фонетики та фонології, історії мови, ономастики, етнолінгвістики, соціолінгвістики, психолінгвістики. Цього року мовна палітра виступів на конференції охоплювала українську, білоруську, польську та англійську мови. Окрім заявлених для виступів проектів, було обговорено особливості розвитку і завдання корпусної лінгвістики в Україні і Польщі.

Представники студентського наукового товариства ЖДУ ім. І. Франка виголосили змістовні доповіді і висловили вдячність своїм науковим керівникам за допомогу в підготовці наукових проектів.