Спецвипуск «Планування роботи навчального закладу»

  • Технологія планування роботи навчального закладу: проектування особистісно-орієнтованого змісту.
  • Плануємо на основі діагностики.
  • Правовиховна робота: від планування до аналізу.