Закон підготовлений із метою збереження за науковцями під час роботи на наукових (науково-педагогічних) посадах права на отримання/призначення пенсії/щомісячного довічного грошового утримання у порядку та на умовах, передбачених Законом «Про наукову та науково-технічну діяльність».

Відомо, що кадровий потенціал науково-технічної сфери впливає на конкурентоспроможність економіки та здебільшого визначає місце держави на світовому глобалізованому ринку. Проте за відсутності цілеспрямованої, ефективної державної політики в цій сфері такий потенціал поступово втрачається.

“Прийняття та реалізація проекту Закону матиме мінімальний вплив на видаткову частину Державного бюджету України. Адже поточне зменшення пенсій для науковців, які працюють на наукових (науково-педагогічних) посадах, спонукає їх до звільнення з метою збереження виплат «наукових пенсій», а отже, запланована економія для бюджету відсутня. Водночас наукова-технічна сфера втрачає кадровий потенціал, що безпосередньо впливає на економічне зростання країни”, йдеться в пояснювальній записці до проекту Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» (щодо збереження науково-педагогічного кадрового потенціалу країни).

Тож ухвалені зміни дадуть змогу зберегти науково-педагогічний потенціал країни та надати можливість надалі визначати високий ступінь престижності наукової праці, стимулювати молодих вчених до розвитку та руху вперед в ієрархії наукових досягнень і звань.

Відповідний законопроект зареєстровано за № 2528.