Читайте у номері:

Майстер-клас «Основи стратегічного планування»

Стратегічне планування є інструментом, за допомогою якого формується система цілей функціонування організації і поєднуються зусилля всього колективу для їх досягнення.

На майстер-класі ви дізнаєтеся про етапи стратегічного планування, особливості вибору стратегії, навчитеся аналізувати стратегічні альтернативи.

 

Роль методичних об’єднань у формуванні професійної компетентності педагогічних працівників

За  умов постійних змін у суспільстві потреба в педагогах високої ква­лі­фі­кації, майстрах своєї справи є однією з найгостріших. Вимоги до професійної дія­льності вчителя підвищуються, бо зростають суспільні потреби щодо на­вча­н­ня та виховання підростаючого  покоління. Які нові якості повинен мати педагог ХХІ століття? І як методичні служби можуть допомогти сучасному педагогу?

 

Особливості організації олімпіад з основ наук у школі І ступеня

Представляємо матеріали, які аналізують роль і значення олімпіад з основ наук серед випускників початкової школи, та аналізують ефективність такого виду роботи для виявлення і розвитку обдарованих і здібних дітей тощо.

Посібник містить зразки олімпіад них завдань для випускників школи І ступеня з української мови, математики, українського читання та ін.