1. «МИСТЕЦТВО ВЗАЄМОРОЗУМІННЯ»

ТРЕНІНГ для адміністрації, вихователів, помічників вихователів дошкільного навчального закладу.

Одним зі складних і малорозроблених напрямів в діяльності практичного психолога є робота з педагогами, адміністрацією та технічним персоналом закладу.

Як правило, в садочку порушуються проблеми ефективної взаємодії педагогів з адміністрацією, дітьми, колегами та батьками вихованців, підвищення фахового, методичного рівнів, залучення педагогів до інноваційної діяльності, а поза увагою лишається особистість педагога, його відчуття, очікування, почуття, переживання і бажання. Робота якщо і проводиться, то є не систематичною, не цілеспрямованою, надмірно теоретизованою.

Враховуючи актуальність цього явища, варто наголосити на просвітницькій діяльності психолога. Мало того, просвіта має бути дієвою, тобто надавати необхідні практичні знання та навички у спілкуванні, завдяки яким спілкування стане оптимально ефективним, що не може не мати позитивного впливу на рівень навчально-виховного процесу в закладі в цілому.

2. «Партнерська взаємодія з дитиною»

Тренінгове заняття  для батьків

Заняття — тренінг спрямований на вдосконалення навичок взаємодії батьків з дітьми. Подана інформація  та запропоновані вправи збагатять уявлення батьків про особливості розвитку дітей та допоможуть знаходити оптимальні шляхи спілкування з дитиною.