Спецвипуск «Громадсько-активна школа»

  • Громадсько-активні школи м. Києва. Кейс-стаді.
  • Створення моделі управлінської діяльності для сприяння підвищенню якості освітніх послуг.