Автор: Діхтяр Жанна Степанівна 

Анотація методичної розробки уроку

Урок виробничого навчання «Обробка застібки вшивними планками» проводиться як тема програми «Виконання окремих деталей та вузлів швейних виробів» і є логічним продовженням раніше вивченого учнями матеріалу на уроках з предмету «Технологія виготовлення одягу».
Методична мета уроку: Упровадження в навчальний процес новітніх та інформаційних технологій.
Урок чітко структурований. У частині актуалізації знань проводиться повторення термінології швейного виробництва у формі гри «Термінологічне лото», усне опитування учнів з теми попереднього уроку та перевірка випереджувального завдання з історії виникнення застібки вшивними планками.
Мотивація знань містить пояснення актуальності вивчення та практичного застосування навичок при виготовленні сучасного одягу.
Виклад нового матеріалу проводиться шляхом демонстрування трудових прийомів з одночасним поясненням та бесідою з учнями.
Алгоритм обробки застібки вшивними планками та застосування інструкційно-технологічних карт і карт контролю сприяють розумінню та засвоєнню послідовності виконання завдання. Інструкційно-технологічні карти, розроблені майстром виробничого навчання, допоможуть технічно грамотно та компетентно виконати роботу.
Закріплюючи вивчений матеріал, учні мають змогу позмагатися у грі «Двобій», що активує не тільки бажання відповідати правильно, але й тренують швидкість реакції.
Важливим під час закріплення вмінь та навичок учнів є виконання практичних завдань.
Повторення знань з охорони праці проводиться методом «ланцюжок».
Майстер виробничого навчання так будує урок, щоб учні не лише сприймали інформацію за допомогою вербальних засобів, а залучає невербальні засоби – мультимедійна презентація, ігрові ситуації.

План уроку

Тема програми: Виконання окремих деталей та вузлів швейних виробів.
Тема уроку: Обробка застібки вшивними планками.
Мета уроку:
навчальна – сформувати знання, уміння, навички оброки застібки вшивними планками; закріпити знання термінології ручних, машинних і волого-теплових робіт; відпрацювати прийоми роботи на сучасному швейному обладнанні; навчити здійснювати контроль (самоконтроль) в процесі виконання завдання;
розвиваюча – розвивати раціональне, критичне, аналітичне та логічне мислення; формувати пізнавальну активність та самостійність учнів, їх увагу, спостережливість; розвивати творчі здібності;
виховна – виховувати дисциплінованість, сумлінність, відповідальність за результати праці; формувати навички співробітництва в колективі, почуття поваги до своїх товаришів.
Тип уроку: комбінований урок.
Методи проведення:
словесні: інструктаж, розповідь, бесіда, аналіз конкретних ситуацій;
наочні: демонстрація зразків обробки застібки вшивними планками, моделі футболок, демонстрація презентації з теми уроку: «Обробка застібки вшивними планками»;
практичні : показ трудових прийомів.
Методична мета: Упровадження в навчальний процес новітніх та
інформаційних технологій.
Матеріально-технічне забезпечення: швейні машини, праски,
прасувальні столи, мультимедійна техніка, ПК, інструменти особистого користування.
Комплексно-методичне забезпечення: інструкційно-технологічна карта «Обробка застібки вшивними планками», карта контролю, алгоритм обробки застібки вшивними планками, картки для гри «Термінологічне лото», презентація з теми уроку, картки – завдання для гри «Двобій».
Міжпредметні зв’язки:
Технологія виготовлення одягу, охорона праці.

Завантажити матеріал

Завантажити додаток

Завантажити додаток

Завантажити додаток

Завантажити презентацію